Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία: Στις 3 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε μια ημέρα για όλους

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία: Στις 3 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε μια ημέρα για όλους

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (IDPD) ή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο ΠΟΥ ενώνεται με άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσει μια ημέρα για όλους. Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν αναπηρία και ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί, εν μέρει λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης του επιπολασμού των μη μεταδοτικών ασθενειών.

Παρόλα αυτά, λίγες χώρες διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς για να ανταποκριθούν πλήρως στις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις υγείας των ατόμων με αναπηρία. Ενώ η αναπηρία συσχετίζεται με τα μειονεκτήματα, δεν είναι όλα τα άτομα με αναπηρία στην ίδια κατάσταση. Πολλά εξαρτώνται από το πλαίσιο στο οποίο ζουν και από το εάν έχουν ίση πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την απασχόληση, μεταξύ άλλων.

 Καθώς οι κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα συνεχίζουν να μάχονται με την πανδημία της COVID-19 και να χαράσσουν μια πορεία προς τα εμπρός, είναι σημαντικό η ένταξη των ατόμων με αναπηρία να είναι κεντρική στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λήψη αποφάσεων του συστήματος υγείας. Ισχυρά, αποτελεσματικά συστήματα υγείας υποστηρίζουν την ισχυρή διαχείριση έκτακτων περιστατικών υγείας. Ο ΠΟΥ δεσμεύεται να υποστηρίζει τα κράτη μέλη και τους αναπτυξιακούς εταίρους ώστε να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους να μην αφήσουν κανέναν πίσω, αντιμετωπίζοντας την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων ως μέρος των προσπαθειών μας για τον τερματισμό της πανδημίας COVID-19.

Σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος για όλους μας
Πολλοί από εμάς θα αντιμετωπίσουμε αναπηρία στη διάρκεια της ζωής μας, ιδιαίτερα καθώς μεγαλώνουμε
Ο ΠΟΥ δεσμεύεται να υποστηρίξει τις χώρες για να πραγματοποιήσουν έναν κόσμο όπου τα συστήματα υγείας θα είναι χωρίς αποκλεισμούς και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να επιτύχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας τους.
Η COVID-19 έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μειονεκτική θέση και αυξημένη ευπάθεια για πολλά άτομα με αναπηρίες λόγω των φραγμών στον τομέα της υγείας και του κοινωνικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων που εισάγουν διακρίσεις και των απρόσιτων υποδομών.
Η βελτίωση της ενίσχυσης απαιτεί από τα άτομα με αναπηρίες να είναι κεντρικά στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εμπόδια αντιμετωπίζονται με περιεκτικό και έγκαιρο τρόπο.
Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της υγείας δεν είναι μόνο το σωστό, αλλά και το έξυπνο πράγμα, καθώς συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη ευρύτερων παγκόσμιων και εθνικών προτεραιοτήτων υγείας.