Τρίτη δόση εμβολίου και για τους υγειονομικούς

Τρίτη δόση εμβολίου και για τους υγειονομικούς

Για το θέμα της 3ης δόσης, η Εθνική Επιτροπή έχει γνωμοδοτήσει θετικά για συγκεκριμένες κατηγορίες, είπε κ. Θεοδωρίδου για να σημειώσει ότι «η χρονική απόσταση για την χορήγηση της 3ης δόσης είναι 6 έως 8 μήνες μετά της 2η δόση».

Με δεδομένο ότι ξεκινά η διαδικασία των ραντεβού για τη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού, η κ. Θεοδωρίδου πρόσθεσε ότι ανοσοκατεσταλμένοι, αυτοί που διαμένουν σε δομές και οι άνω των 65 ετών θα λάβουν τρίτη δόση. Αν εξαιρέσουμε τους ανοσοκαταστελμένους οι υπόλοιπες ομάδες μπορεί να λάβουν την τρίτη δόση 6 – 8 μήνες μετά τον εμβολισμό.

Η Μαρία Θεοδωρίδου είπε ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξετάζει όλες τις επιστημονικές μελέτες που αφορούν στην προτεραιοποίηση των εμβολιασμών με τρίτη (αναμνηστική) δόση σε πλήρως εμβολιασμένους υγειονομικούς.

«Είναι κατανοητό ότι η διατήρηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου στο υγειονομικό προσωπικό είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή αφενός της μετάδοσης της ασθένειας στο επαγγελματικό αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, αφετέρου για την αποφυγή της περαιτέρω επιβάρυνσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας», υπογράμμισε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.