Ο ΠΟΥ εισηγείται τρίτη δόση για τους ανοσοκατεσταλμένους

Ο ΠΟΥ εισηγείται τρίτη δόση για τους ανοσοκατεσταλμένους

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε σήμερα τη χορήγηση τρίτης δόσης για τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 

Η χορήγηση θα πρέπει να γίνεται ύστερα από περίοδο ενός έως τριών μηνών μετά την δεύτερη δόση.