Συντάξεις, Φεβρουάριος 2023: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες πληρωμής των αυξημένων συντάξεων Φεβρουαρίου

Συντάξεις, Φεβρουάριος 2023: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες πληρωμής των αυξημένων συντάξεων Φεβρουαρίου

Στις 26 Ιανουαρίου 2023 θα ξεκινήσει τελικά σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου 2023 που θα είναι αυξημένες κατά 7,75% για 1.724.713 συνταξιούχους.

Οι αυξήσεις για όσους λαμβάνουν μηνιαία κύρια σύνταξη από 500 έως 2.500 ευρώ κυμαίνονται μεταξύ 39 και 194 ευρώ. Η καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews θα ξεκινήσει τελικά στις 26 Ιανουαρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023. Ειδικότερα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων ως εξής:

- Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

- Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9. 

- Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

Δικαιούχοι είναι:

- Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά.

- Συνταξιούχοι με μικρότερη προσωπική διαφορά από ό,τι το ποσό της αύξησης.

- Συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική διαφορά.

Η νέα αύξηση επηρεάζει:

1. Κάθε είδους κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, δηλαδή κύριες συντάξεις λόγω γήρατος, γήρατος λόγω αναπηρίας, λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου.

2. Κάθε είδους κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως του πρώην φορέα, τομέα, κλάδου, λογαριασμού με τις διατάξεις του οποίου απονεμήθηκε αυτή, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, του π. ΟΓΑ και του π. ΝΑΤ.

3. Όλες τις κύριες συντάξεις που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ, με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31.12.2022. Ειδικότερα, επηρεάζονται:

- οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις την 31.12.2022 που έχουν απονεμηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και έχουν επανυπολογιστεί.

- οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις την 31.12.2022 που έχουν απονεμηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός τους.

- οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις την 31.12.2022 που έχουν απονεμηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και δεν υπόκεινται σε επανυπολογισμό, δηλαδή οι συντάξεις του π. ΟΓΑ και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.).

- οι καταβαλλόμενες από 13.05.2016 και έπειτα, που υπολογίζονται με βάση το ν.4387/2016 και με έναρξη καταβολής έως και 31.12.2022.

Οι αυξήσεις για όσους λαμβάνουν μηνιαία κύρια σύνταξη από 500 έως 2.500 ευρώ κυμαίνονται μεταξύ 39 και 194 ευρώ και εξαρτώνται από το αν έχουν ή όχι προσωπική διαφορά. Οι παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν θετική προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 60-70 ευρώ εκτιμάται ότι δεν θα δουν καμία καθαρή αύξηση το 2023.

Προσωπική διαφοράΗ προσωπική διαφορά θα κρίνει τις αυξήσεις των συντάξεων των παλιών συνταξιούχων (πριν από το 2016). Όσοι έχουν μεγάλες προσωπικές διαφορές, οι αυξήσεις που θα λάβουν θα είναι μόνο λογιστικές και όχι πραγματικές. Εκτιμάται ότι με αύξηση 7,75% θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά σχεδόν 100.000 συνταξιούχοι.

Κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν 35 έως 40 έτη ασφάλισης σε ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ, Δημοσίου, Τύπου κ.ά. Πολλοί συνταξιούχοι με 35 έτη και άνω έχουν ροκανίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της προσωπικής διαφοράς με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση και με την αύξηση του 2023 θα τη μειώσουν και θα τη μηδενίσουν. Στελέχη του ΕΦΚΑ τονίζουν ότι όσοι δεν δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους το 2023 μηδενίζουν ή περιορίζουν το ύψος της προσωπικής διαφοράς προκειμένου να δουν και πραγματικές αυξήσεις κάποια στιγμή στο μέλλον.

Η εν λόγω αύξηση, πάντως, δεν αφορά εκείνους που έχουν προσωπική διαφορά (παλαιοί συνταξιούχοι), καθώς με τον επανακαθορισμό των συντάξεων με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/16) προέκυψε ότι λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές.

Ωστόσο, και οι 2 στους 3 (724.713 συνταξιούχοι από ένα σύνολο των δικαιούχων) δεν θα λάβει ολόκληρη την αύξηση του 7,5% καθώς έχουν μικρή προσωπική διαφορά και ένα μέρος της αύξησης θα κατευθυνθεί στην εξάλειψή της και μόνο ένα μικρό ποσό θα εμφανιστεί σαν αύξηση από το 2023.

Εθνική Σύνταξη 

Η εθνική σύνταξη, η οποία μέχρι 31.12.2022 ανερχόταν σε 384€ αυξάνεται από 01.01.2023 σε 413,76 €. Συντάξεις κάθε είδους (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου) με έναρξη καταβολής από 01.01.2023 απονέμονται με βάση το ανωτέρω ποσό.

Λόγω της αύξησης του ποσού της εθνικής σύνταξης σε 413,76 €, το ανώτατο όριο για τις κύριες συντάξεις, το οποίο έως 31.12.2022 ανερχόταν σε 4.608€, αυξάνεται από 01.01.2023 αυτόματα σε 4.965,12 €, ενώ το ανώτατο όριο για τις επικουρικές συντάξεις, το οποίο έως 31.12.2022 ανερχόταν σε 1.382,4€, αυξάνεται από 01.01.2023 αυτόματα σε 1.489,54€.

Ανταποδοτική σύνταξηΗ διαφορά των συνταξιούχων του 2023 με τους συνταξιούχους του 2022 προκύπτει στην ανταποδοτική σύνταξη, καθώς οι μεν συνταξιούχοι του 2022 θα λάβουν αύξηση 7,75% στο ποσό της ανταποδοτικής τους, ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1η Δεκεμβρίου 2022 και εφεξής δεν δικαιούνται την αύξηση αυτή. Γι αυτούς η ανταποδοτική τους σύνταξη θα επηρεαστεί από τον πληθωρισμό στο σκέλος του υπολογισμού καθώς θα αυξήσει τις συντάξιμες αποδοχές.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα νόμο: «η αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2024, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

Συνεπώς, οι συντάξιμες αποδοχές, για συντάξεις κάθε είδους (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) με έναρξη καταβολής από 01.01.2023, αναπροσαρμόζονται με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και όχι με βάση το συντελεστή 7,75%.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα