Νέα μέτρα προστασίας στη Βουλή - Θα ψηφίζεται ένα ν/σ την εβδομάδα και κάθε Πέμπτη Ολομέλεια

Νέα μέτρα προστασίας στη Βουλή - Θα ψηφίζεται ένα ν/σ την εβδομάδα και κάθε Πέμπτη Ολομέλεια

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε σήμερα τη λήψη πρόσθετων μέτρων αναφορικά με τη νομοθετική λειτουργία της Βουλής στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση του Κορονοιού. 

Πιο συγκεκριμένα, η Διάσκεψη στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε:

Ο προφορικός κοινοβουλευτικός έλεγχος θα διεξάγεται μια φορά την εβδομάδα κάθε Πέμπτη. 

Τη συνέχιση της διενέργεια του γραπτού κοινοβουλευτικού ελέγχου που θα διεξάγεται δια της ηλεκτρονικής κατάθεσης όλων των μέσων, με αύξηση της προθεσμίας απάντησης των υπουργείων από εικοσιπέντε (25) ημέρες σε σαράντα (40) ημέρες. 

Την αναβολή της επίκαιρης επερώτησης του Κινήματος Αλλαγής που είχε προγραμματιστεί για τις 20/3. 

Την επόμενη συνεδρίαση της διάσκεψης των προέδρων με μειωμένη σύνθεση και εξουσιοδότηση του Προέδρου της Βουλής να ενημερώνει σχετικώς. Ο Πρόεδρος της Βουλής, ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρχει η τεχνική δυνατότητα τηλεδιάσκεψης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Την περιστολή του νομοθετικού έργου, με την ψήφιση ενός μόνο νομοσχεδίου κάθε εβδομάδα, ως εξής: 

 Η επεξεργασία του στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή θα γίνεται σε μία συνεδρίαση, κάθε Τρίτη (με εξαίρεση της επόμενης εβδομάδας που θα γίνει Δευτέρα, με εφαρμογή της διαδικασίας της οργανωμένης συζήτησης. 

 Και στην Ολομέλεια, κάθε Πέμπτη μετά το πέρας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επίσης με εφαρμογή της διαδικασίας της οργανωμένης συζήτησης. 

Σημειώνεται, ότι παρότι η Κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμα προς κατάθεση σειρά νομοσχεδίων (Ρυθμίσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Περί συναθροίσεων, Εταιρική διακυβέρνηση, Καταδυτικός Τουρισμός, Κυρώσεις οδηγιών του υπουργείων Δικαιοσύνης και εκσυγχρονισμού της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας) θα εισάγονται κατά προτεραιότητα τις επόμενες εβδομάδες νομοσχέδια που αφορούν ζητήματα που συνδέονται κυρίως με τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. Κυρώσεις ΠΝΠ κ.α)

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Βουλή λειτουργεί ήδη με εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό προσωπικού για την κάλυψη των βασικών λειτουργιών της και στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη κλείσει ή υπολειτουργούν τα περιφερειακά κτίρια της.