Ποιες τροφές μας χορταίνουν περισσότερο

Ποιες τροφές μας χορταίνουν περισσότερο

Η διατροφή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το αίσθημα του κορεσμού. Δηλαδή, το πόσο εύκολα και γρήγορα χορταίνουμε. Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει τον κορεσμό με τον καλύτερο έλεγχο του σωματικού βάρους. Κι αυτό γιατί όσο καλύτερα ενισχύεται το αίσθημα του κορεσμού, τόσο καλύτερα ελέγχουμε και την διατροφή μας.

Κατά τη δεκαετία του ’90 αναπτύχθηκε μία κλίμακα που ονομάζεται δείκτης κορεσμού. Αυτός ταξινομεί τα τρόφιμα σύμφωνα με την ικανότητά τους να ικανοποιούν την πείνα. Ως τρόφιμο αναφοράς θεωρήθηκε το λευκό ψωμί με σκορ 100 βαθμούς και τα τρόφιμα που σημείωναν σκορ υψηλότερα από 100 βαθμούς θεωρήθηκαν πιο χορταστικά. Τα τρόφιμα που σημείωναν σκορ κάτω από 100 βαθμούς θεωρήθηκαν λιγότερο χορταστικά.

Συνέχεια