Το ΣτΕ έδωσε το πράσινο φως στην κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας στη Θεσσαλονίκη

Το Ε' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 671/2007 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αντ. Μανιτάκη και άλλων κατοίκων της Συμπρωτεύουσας, που ζητούσαν να ανασταλεί η από 7.11.2006 απόφαση του υπουργού Πολιτισμού με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής της υποθαλάσσιας αρτηρίας (σήραγγας) μήκους περίπου έξι χιλιομέτρων που θα συνδέει το Δυτικό με το Ανατολικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Η μελέτη κατασκευής του έργου της υπόγειας σήραγγας προέβλεπε την κατεδάφιση τριών κτιρίων που έχουν κριθεί από τον υπουργό Μακεδονίας - Θράκης (απόφαση 5660/1994) διατηρητέα. Τα διατηρητέα αυτά κτίρια βρίσκονται στην συμβολή των οδών Αξιού και Αβέρωφ 1, όπως και επί των οδών Ναυάρχου Βότση 1Α και Αβέρωφ 3.

Να σημειωθεί ότι με την από 13.2.2007 πράξη του προέδρου του Ε' Τμήματος του ΣτΕ κ. Μενουδάκου χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής της προσβαλλόμενης από 7.11.2006 απόφασης του υπουργού Πολιτισμού.

Στο ενδιάμεσο διάστημα με νεώτερη απόφαση του ίδιου υπουργού (29.5.2007) έγινε νέα μερική χάραξη της σήραγγας, και δεν προβλεπόταν πλέον η κατεδάφιση των τριών διατηρητέων κτιρίων. Η νέα χάραξη της σήραγγας έχει γίνει πλέον πλησίον των διατηρητέων κτιρίων του ΟΣΕ, του κτιρίου του Τελωνείου και του κτιρίου των Προσκόπων, ενώ προβλέπεται και η κατεδάφιση μερικών αποθηκών του κτιρίου της Επιθεώρησης Πλοίων, των διδύμων αποθηκών που στεγάζουν τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης (παιδικός σταθμός και γραφεία).

Κατόπιν αυτών το ΣτΕ έκρινε ότι η προσβαλλόμενη από τον κ. Μανιτάκη υπουργική απόφαση έχει αντικατασταθεί στο σύνολό της με συνέπεια η αίτησή του να μην έχει αντικείμενο και για το λόγο αυτό απορρίφθηκε.

πηγή: kathimerini