Πανελλήνιες 2024, ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε ΑΟΘ, Ανατομία, Δίκτυα υπολογιστών, Βιολογική Γεωργία

Πανελλήνιες 2024, ΕΠΑΛ: Δείτε  τα θέματα και τις απαντήσεις σε ΑΟΘ, Ανατομία, Δίκτυα υπολογιστών, Βιολογική Γεωργία

Με τα μαθήματα της Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, των Δικτύων Υπολογιστών και τις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στα ΕΠΑΛ, σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουνίου. 

Όλα τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά αλλά καλύπτουν το σύνολο της ύλης

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος "Ανατομία Φυσιολογία ΙΙ ΕΠΑΛ" πατήστε εδώ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΕΠΑΛ" πατήστε εδώ 

Για να δείτε τις απαντήσεις εδω

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος "Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ" πατήστε εδώ

και τις απαντήσεις ΕΔΩ

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος "Αρχές Βιολογικής Γεωργίας ΕΠΑΛ" πατήστε εδώ

" target="_blank" rel="noopener">ΔΕΙΤΕ ΤΙς ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση
είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την
οικονομική ζωή των ανθρώπων είναι η αβεβαιότητα που
υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών
τους.
β. Το Α.Ε.Π. περιλαμβάνει την αξία της παραγωγής που
αφορά στην ιδιοκατανάλωση, γιατί αυτή δεν γίνεται
αντικείμενο αγοραπωλησίας.
γ. Η αξία όλων των κερμάτων ως ποσοστό στη συνολική
ποσότητα του χρήματος είναι πολύ μεγάλη.
δ. Ο πληθωρισμός μειώνει την αξία των αποταμιεύσεων.
ε. Ένα βασικό και κρίσιμο μειονέκτημα των σύγχρονων
οικονομιών είναι η τάση που υπάρχει στο οικονομικό
σύστημα να δημιουργεί ανισότητες στη διανομή του
εισοδήματος.
Μονάδες 15

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις
παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Οι καταθέσεις επί προθεσμία:
α. Διακινούνται με επιταγές.
β. Έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό των
καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου.
γ. Έχουν μικρότερο επιτόκιο από αυτό των καταθέσεων
όψεως και ταμιευτηρίου.
δ. Έχουν το ίδιο επιτόκιο με τις υπόλοιπες καταθέσεις.
2. Όταν υπάρχει διαρθρωτική ανεργία, οι άνεργοι δεν
μπορούν να βρουν απασχόληση:
α. Επειδή δεν είναι κατάλληλη η εποχή (π.χ. είναι
χειμώνας και δεν υπάρχουν δουλειές).
β. Επειδή δεν έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες.
γ. Επειδή δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και
ειδικεύσεις.
δ. Επειδή δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. α. Τι χαρακτηρίζει ο όρος οικονομικό κύκλωμα (μον.2);
Ποιες σχέσεις περιλαμβάνει στην απλούστερη μορφή
του (μον.3) και τι δείχνει (μον.3); Να αναλύσετε τις ροές
που αναπτύσσονται μεταξύ των μονάδων του (μον.10).
(Δεν απαιτείται διάγραμμα).

β. Να περιγράψετε την έννοια της αγοράς (μον.4) και να
αναφέρετε τρία (3) παραδείγματα αγορών με βάση το
αντικείμενο αγοραπωλησίας τους (μον.3).
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Γ
Ο παρακάτω πίνακας αφορά τη φορολογία εισοδήματος.
Ετήσιο εισόδημα
(σε €)
Φορολογικός Συντελεστής
%
0 – 3.000 0
3.001 – 11.000 9
11.001 – 35.000 ;
35.001 – και άνω 30

Γ1. Ο πολίτης Α δήλωσε ετήσιο εισόδημα 22.000 € και πλήρωσε
φόρο εισοδήματος 2.920 €. Να υπολογίσετε τον φορολογικό
συντελεστή που λείπει από τον παραπάνω πίνακα.
Μονάδες 7
Γ2. Ο πολίτης Β δήλωσε ετήσιο εισόδημα 41.000 €. Να
υπολογίσετε τον φόρο που πλήρωσε.
Μονάδες 6

Γ3. Καθένας από τους παραπάνω δύο πολίτες αγοράζει ένα
κλιματιστικό αξίας 2.000 € και πληρώνει επιπλέον φόρο
δαπάνης που υπολογίζεται με φορολογικό συντελεστή 25%.
α. Να υπολογίσετε τον φόρο δαπάνης (μον.2) και την
τελική τιμή του κλιματιστικού συμπεριλαμβανομένου
του φόρου δαπάνης (μον.1).
β. Να υπολογίσετε τον φόρο δαπάνης ως ποσοστό στο
εισόδημα των πολιτών Α και Β (μον.6).
(Το αποτέλεσμα των υπολογισμών να φτάνει μέχρι ένα
δεκαδικό ψηφίο).
γ. Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, ποιο είναι το
συμπέρασμά σας για την αναλογικότητα του φόρου
δαπάνης ως προς το εισόδημά τους (μον.1);
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μον.2).
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μίας υποθετικής οικονομίας για τα
έτη 2022 και 2023. Ως έτος βάσης ορίζεται το 2022.
Έτος
Α.Ε.Π. σε
τρέχουσες
τιμές (€)
Δ.Τ. (%) με
βάση το
έτος 2022
Α.Ε.Π. σε
σταθερές
τιμές (€)
Πληθυσμός
(άτομα)
Κατά κεφαλήν
πραγματικό
Α.Ε.Π.
2022 15.000 1.000
2023 20.000 20

Αν ο Ρυθμός Πληθωρισμού την περίοδο αυτή (Ρ.Π. 2023 ) είναι 10%:

Δ1. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να
συμπληρώσετε τα κενά του, χρησιμοποιώντας τους
κατάλληλους τύπους και κάνοντας τους απαραίτητους
υπολογισμούς.

Μονάδες 12

Δ2. Αν το 2023 το εργατικό δυναμικό ήταν 800 άτομα και το
ποσοστό της ανεργίας 5%, να υπολογίσετε τους
απασχολούμενους στην υποθετική οικονομία.
Μονάδες 4

Δ3. Να βρεθεί η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π.
μεταξύ των ετών 2022 και 2023, πρώτα σε σταθερές τιμές
του 2022 (μον.4) και στη συνέχεια σε σταθερές τιμές του
2023 (μον.4). Τι παρατηρείτε (μον.1);
(Το αποτέλεσμα των υπολογισμών να φτάνει μέχρι ένα
δεκαδικό ψηφίο)

Το πρόγραμμα της εξεταστικής στα ΕΠΑΛ συνεχίζεται ως εξής:


Αναλυτικά το πρόγραμμα πανελλαδικών 
Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ 2024
ΔΕΥΤΕΡΑ
3-6-2024
- ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II 

- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) 

- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ
5-6-2024
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΤΡΙΤΗ
11-6-2024
- ΥΓΙΕΙΝΗ 

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΠΕΜΠΤΗ
13-6-2024
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ 

- ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14-6-2024
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

- ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ) 

- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ
17-6-2024
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

 Το madata.gr όπως κάθε χρόνο θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα