Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ποιοι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες - Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ποιοι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες - Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Αιτήσεις προκειμένου να λάβουν υποτροφίες με κοινωνικά κριτήρια μπορούν να κάνουν το επόμενο διάστημα και πριν τη λήξη του έτους οι φοιτητές του ΕΑΠ, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες για νέες θέσεις σε 3 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό και 35 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Υποτροφίες
Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Κοινωνικών Κριτηρίων Ακαδημαϊκού Έτους/Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 μπορούν να κάνουν οι φοιτητές του ΕΑΠ. Οι φοιτητές των ετησίων Πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με έτος εισαγωγής από 2018 και έπειτα, καθώς και οι φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με έτος εισαγωγής από 2021 και έπειτα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΑΠ, κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, έως τις 15/12/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Επίσης, οι φοιτητές των εξαμηνιαίων Πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με ακαδημαϊκό εξάμηνο εισαγωγής το χειμερινό ακαδημαϊκού έτους 2018 και έπειτα και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με ακαδημαϊκό εξάμηνο εισαγωγής το εαρινό του 2020 και έπειτα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, έως τις 15/12/2023 και ώρα 15:00 μ.μ .

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα eap.gr τον κανονισμό Υποτροφιών. Σε γενικές γραμμές δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας έχουν: α) οι υποψήφιοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 6 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π. β) οι υποψήφιοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 3 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση υποτροφίας αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που παρακολουθούν μία ή περισσότερες Θ.Ε., ή εργαστηριακούς κύκλους, ή εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται τη μερική ή ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών τους. Οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π. που έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και επιπλέον θεματικών ενοτήτων πέραν του ελάχιστου αριθμού θεματικών ενοτήτων που απαιτεί το πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου (ο αριθμός των επιπλέον θεματικών ενοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο), δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας και δεν δικαιούνται υποτροφία αριστείας.

Νέες θέσεις σε προγράμματα για το στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 3 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό και 35 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 15η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας έως την 04η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας. Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι αιτήσεις, πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης, χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται το σύστημα υποβολής αιτήσεων να κλείσει πριν την καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και οργάνωση του προγράμματος. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2024.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα