Φοιτητικές εστίες: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις

Φοιτητικές εστίες: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις

Το πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών στη χώρα μας είναι οξύ, και εντείνεται λόγω της αύξησης των ενοικίων και του ενεργειακού κόστους.

Γενικά σε όλη την Ελλάδα τα περισσότερα κτίρια εστιών είναι πολύ παλιά και δεν ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες.

Τα περισσότερα κτίρια εστιών είναι πολύ παλιά και δεν ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ λειτουργεί 16 εστίες, ενώ για να καλυφθεί μέρος των αναγκών τα ίδια τα ΑΕΙ νοικιάζουν δωμάτια σε ξενοδοχεία για τους φοιτητές τους. Σε άλλες εστίες υπάρχει μπάνιο και οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστες, σε άλλες και τα δύο είναι κοινόχρηστα. Σε άλλες όπως οι νέες εστίες του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη που ανακαινίσθηκαν το 2004, η κατάσταση είναι πολύ καλή.

Όσον αφορά στις εστίες των ΑΕΙ η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη καθώς ο αριθμός των φοιτητών που διεκδικούν στέγη είναι πολύ μεγάλος και οι θέσεις περιορισμένες. Επίσης, υπάρχουν πολλά ΑΕΙ τόσο στην Αττική όσο και σε περιφερειακές πόλεις, που δεν διαθέτουν εστίες ή αυτές που έχουν δεν επαρκούν και έτσι αναγκάζονται να μισθώνουν δωμάτια σε ξενοδοχεία. Μετά τις εγγραφές των πρωτοετών, τον Σεπτέμβριο τα πανεπιστήμια θα κάνουν την επιλογή των φοιτητών που θα στεγάσουν. Κάθε φοιτητική εστία ορίζει τον αριθμό και τον τρόπο επιλογής των φοιτητών με τον Εσωτερικό Κανονισμό της και συνήθως προτεραιότητα έχουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές . Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη κυρίως κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Τα συγκροτήματα των εστιών ποικίλουν, ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται το πανεπιστημιακό ίδρυμα. Σε περιοχές που δεν έχουν υψηλή ζήτηση οι εστίες είναι κυρίως αυτόνομα μονόκλινα ή δίκλινα, ενώ στις μεγάλες πόλεις οι κλίνεις είναι μονές με κοινόχρηστους χώρους (τουαλέτες κλπ).

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες που θα παρείχαν την δυνατότητα εξασφάλισης δωρεάν στέγασης. Έχουν όμως την δυνατότητα να αιτηθούν την παροχή δωρεάν στέγασης στην φοιτητική Εστία του Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ΕΚΠΑ), εφόσον φοιτούν αδέλφια τους, τα οποία ήδη διαμένουν στην εστία του ΕΚΠΑ (για πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση των φοιτητών στις εστίες του ΕΚΠΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο παρακάτω link http://fepa.uoa.gr/ ). Ειδικά οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΠΑ.Δ.Α. που ενδιαφέρονται να στεγαστούν στη Φοιτητική Εστία Αθηνών (ΦΕΑ), θα πρέπει υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Σίτισης- Στέγασης του ΠΑ.Δ.Α., με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται από τη ΦΕΑ σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από αυτό. Οι αιτήσεις εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Φοιτητικές εστίες:  Η παροχή δωρεάν στέγασης σε φοιτητική εστία αποτελεί προνόμιο των φοιτητών
Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών και τον περιορισμένο αριθμό κλινών, ένα μικρό μέρος του συνόλου των φοιτητών στεγάζεται δωρεάν σε φοιτητικές εστίες. Κάθε φοιτητική εστία ορίζει τον αριθμό και τον τρόπο επιλογής των φοιτητών με τον Εσωτερικό Κανονισμό της. Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη κυρίως κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Τα συγκροτήματα των εστιών ποικίλουν, ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται το πανεπιστημιακό ίδρυμα. Σε περιοχές που δεν έχουν υψηλή ζήτηση οι εστίες είναι κυρίως αυτόνομα μονόκλινα ή δίκλινα, ενώ στις μεγάλες πόλεις οι κλίνεις είναι μονές με κοινόχρηστους χώρους όπως μπάνιο, wc και λοιπά.

Περισσότερες πληροφορίες για τον κανονισμό λειτουργίας των εστιών, τα κριτήρια επιλογής φοιτητών, τη διαδικασία εισδοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.inedivim.gr/

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Έντυπο αίτησης, που χορηγείται από τη Γραμματεία των Εστιών.
  • Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος φοιτητής, με αναφορά α) στην ημερομηνία εγγραφής του στην Σχολή και β) στο διανυόμενο χρόνο ή εξάμηνο σπουδών.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή άλλη αρχή (του τελευταίου εξαμήνου) και για τους πολύτεκνους και βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων που είναι εγγεγραμμένοι.
  • Φωτοτυπία επικυρωμένη της Αστυνομικής Ταυτότητας ( αν δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα).
  • Φωτοτυπία επικυρωμένη του Εκκαθαριστικού του προηγούμενου έτους ή του Έντυπου Ε1 μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι θα στην οποία θα δηλώνουν ότι θα το προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν το Εκκαθαριστικό.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία και ότι δεν διαθέτει η Οικογένεια ιδιόκτητη κατοικία στο τόπο σπουδών.
    (2) φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου.
  • Αν στην Οικογένεια του ενδιαφερόμενου συντρέχουν λόγοι υγείας, είναι άνεργοι οι γονείς, υπάρχουν παιδιά σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ή υπηρετούν την θητεία τους στο στρατό, υποβάλλονται βεβαιώσεις από τις Αντίστοιχες Αρχές.

Τέσσερις οι φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ – Πού βρίσκονται
Για τους φοιτητές του ΑΠΘ λειτουργούν τέσσερεις φοιτητικές εστίες (κτίρια). Οι τρεις (Α, Β, Γ) βρίσκονται στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και η μία (Δ) στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία» (στο κέντρο της πόλης, Λέοντος Σοφού 11). Έχουν συνολική δυναμικότητα περίπου 1.500 κλινών. Στις φοιτητικές εστίες λειτουργεί εστιατόριο που καλύπτει τη σίτιση όλων των δικαιούχων φοιτητών. Σε κάθε κτίριο υπάρχει αναγνωστήριο και WiFi. Στην Α φοιτητική εστία λειτουργεί κυλικείο, αίθουσα τελετών και εξωτερικός χώρος αθλοπαιδιών.

Δικαίωμα στέγασης έχουν οι φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

ΑΠΘ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις των πρωτοετών για τις εστίες – Τι ισχύει για ειδικές κατηγορίες φοιτητών
Οι φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από Δευτέρα 21/08/2022 έως και την Παρασκευή 15/09/2022.

Ειδικές κατηγορίες πρωτοετών των οποίων τα αποτελέσματα συνήθως ανακοινώνονται από το υπουργείο σε μεταγενέστερο χρόνο από των πανελληνίων εξετάσεων (π.χ. άτομα με σοβαρές παθήσεις, αθλητές, ομογενείς κτλ), θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής σε προθεσμία 25 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τους.

Στο πεδίο Δικαιολογητικά Εισδοχής θα πληροφορηθείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία υποψηφίων (θα ζητηθούν από το σύστημα κατά την διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης). Οι αιτήσεις για εισδοχή και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες). Σε περίπτωση όμως που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στα γραφεία της Εποπτείας της Α Φ.Ε.Θ., ή μέσω ταχυδρομείου (Γραμματεία Α΄ Φοιτητικής Εστίας, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54636, με την ένδειξη στον φάκελο “περιέχει αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία”).

Ακόμη και εάν λείπουν ορισμένα δικαιολογητικά, μπορεί να γίνει προχωρήσει η υποβολή της αίτησης, όμως η αίτηση θεωρείται ελλιπής και δεν μπορεί να υποβληθεί σε κρίση. Στην περίπτωση αυτή θα σας αποσταλεί σχετικό email για να αποστείλετε ότι λείπει.

eleftherostypos.gr

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα