Δημόσιο: Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς

Δημόσιο: Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς
Προσλήψεις στον δημόσιο τομέα που είναι ανοικτές για αιτήσεις περιλαμβάνονται στο συνοπτικό εβδομαδιαίο αρχείο που δημοσιεύθηκε στις 25/9/18.
 
Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε συμβάσεις σε δήμους, πανεπιστήμια και άλλους δημοσίους φορείς. 
 
Οι φορείς και οι θέσεις που ζητούνται γι' αυτόν τον μήνα:
 
 • Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 6 ατόμων
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών: Πρόσληψη 6 ατόμων
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 6 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου»: Πρόσληψη 14 ατόμων
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής: Πρόσληψη 4 ατόμων
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κ. Μακεδονίας: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Δήμος Ζωγράφου: Πρόσληψη 23 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας»: Πρόσληψη 52 ατόμων
 • ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Ε/2018, ΦΕΚ 26/Γ’/14-09-2018): Προκήρυξη δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.
 • Δήμος Χαϊδαρίου: Πρόσληψη 16 ατόμων
 • «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων»: Πρόσληψη 15 ατόμων
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών & Αγορών: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Μεγαρέων»: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης»: Πρόσληψη 26 ατόμων
 • Μουσείο Ακρόπολης: Πρόσληψη 25 ατόμων
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων (Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)


topontiki