Κοινωνικός Τουρισμός: Αιτήσεις από σήµερα για 300.000 επιταγές. Στις 6 το απόγευµα ανοίγει η πλατφόρµα

Κοινωνικός Τουρισμός: Αιτήσεις από σήµερα για 300.000 επιταγές.  Στις 6 το απόγευµα ανοίγει η πλατφόρµα

Ξεκινά σήµερα στις 6 το απόγευµα στην πλατφόρµα της ∆ΥΠΑ η υποβολή αιτήσεων για 300.000 δικαιούχους ασφαλισµένους στον ιδιωτικό τοµέα που µπορούν να κάνουν φθηνές ή δωρεάν διακοπές 6-12 ηµερών µε αντίστοιχα vouchers που περιλαµβάνει το φετινό πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού. Οι αιτήσεις θα γίνονται κατά σειρά µε βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ και η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουνίου.

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραµµα είναι το ατοµικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Η επιταγή, µε την οποία γίνεται η διαδικασία συµµετοχής, είναι ένας µοναδικός αριθµός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούµενο ξεχωριστά. 

Οι δικαιούχοι-ωφελούµενοι µπορούν να πραγµατοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυµα που επιλέγουν από το µητρώο παρόχων της ∆ΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους µε τον πάροχο, µε µικρή ιδιωτική συµµετοχή. Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάµο µπορούν να πραγµατοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (µηδενική ιδιωτική συµµετοχή), ενώ στους δήµους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίµνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και του Έβρου µπορούν να πραγµατοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν - φέτος προστίθεται και η Θεσσαλία (εκτός των Σποράδων).

Οι τιµές επιδότησης παραµένουν αυξηµένες κατά 20% για τον µήνα αιχµής Αύγουστο, µε αντίστοιχη επιδότηση κατά 20% και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2024 έως 14/01/2025) και του Πάσχα (από 11/04/2025 έως 27/04/2025). Η αυξηµένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύµατα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Εκτός από τη διαµονή σε τουριστικά καταλύµατα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συµµετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%. Για τα άτοµα µε αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Το πρόγραµµα προβλέπει ειδική µοριοδότηση για µονογονείς και για ΑµεΑ και αυξηµένη µοριοδότηση για δικαιούχους µε χαµηλότερο εισόδηµα. Επίσης, για τα ΑµεΑ προβλέπεται δυνατότητα συµµετοχής κάθε χρόνο, δικαίωµα συνοδού και µηδενική ιδιωτική συµµετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους. Για τους γονείς, προβλέπεται αυξηµένη µοριοδότηση για κάθε ανήλικο παιδί. Φέτος, µοριοδοτούνται όσοι πολίτες δεν έχουν λάβει επιταγές στο παρελθόν ή δεν πήραν επιταγή εξαιτίας µοριοδότησης στα δύο τελευταία προγράµµατα.

Οι δικαιούχοι
∆ικαιούχοι είναι:
- Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων.

- Ασφαλισµένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελµατική τους κατηγορία µε εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ∆ΥΠΑ οποτεδήποτε το διάστηµα από 01/01/2023 έως την προηγουµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων.
- Άνεργοι µε συνεχόµενο χρονικό διάστηµα ανεργίας τουλάχιστον τριών µηνών κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων.

 Το οικογενειακό εισόδηµα δεν µπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους µακροχρόνια ανέργους (12 και άνω µήνες ανεργίας) το εισόδηµα δεν µπορεί να ξεπερνά τις 16.000 € για τους άγαµους, τις 24.000 € για τους έγγαµους (προσαυξανόµενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € για τις µονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόµενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο µετά το πρώτο).
-∆εν µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα εργαζόµενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συµµετοχή τους σε πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι (εκτός των ΑµεΑ) πήραν επιταγή στο πρόγραµµα 2023-24.

Παραδείγματα
- Τετραµελής οικογένεια επιλέγει να µείνει στην Κρήτη από την 01.07.2024 σε ξενοδοχείο 5 αστέρων µε πρωινό για 6 διανυκτερεύσεις. Θα πάρει επιδότηση για το ξενοδοχείο 840 € (4 άτοµα Χ 6 διανυκτερεύσεις Χ 35 €). Για τα ακτοπλοϊκά µε τιµή 100 € µετ’ επιστροφής 200 € (50 Χ 4). Σύνολο 1.040 € Αν η διαµονή ορισθεί τον Αύγουστο η επιδότηση θα είναι προσαυξηµένη κατά 20% και θα διαµορφωθεί στα 1.008 € για το ξενοδοχείο (42 € Χ 4 άτοµα Χ 6 διανυκτερεύσεις).

- Άλλη τετραµελής οικογένεια επιλέγει για τη διαµονή τη Βόρεια Εύβοια για την ίδια κατηγορία ξενοδοχείου για 12 διανυκτερεύσεις. Θα πάρει επιδότηση 2.688 € (56 € Χ 4 άτοµα Χ 12 διανυκτερεύσεις). Αν επιλέξει να µείνει σε ξενοδοχείο 3 αστέρων θα πάρει επιδότηση 2.064 € (43 € Χ 4 άτοµα Χ 12 διανυκτερεύσεις).

Πάροχοι
Πάροχοι του προγράµµατος είναι τουριστικά καταλύµατα και ακτοπλοϊκές εταιρίες. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω gov.gr µε κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη www.gov. gr, ακολουθώντας τη διαδροµή «Υπηρεσίες - Εργασία και Ασφάλιση - Αποζηµιώσεις και Παροχές - Πάροχοι τουρισµού». Από φέτος, στο µητρώο παρόχων που δηµιουργείται, θα εντάσσονται αυτόµατα οι πάροχοι του προηγούµενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής.

Διαδικασία
Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη µοριοδότηση συγκεκριµένων κριτηρίων (ΑµεΑ, µονογονέας, αριθµός παιδιών, εισόδηµα, συµµετοχή για πρώτη φορά) µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) της ∆ΥΠΑ. Το πρόγραµµα ξεκίνησε να υλοποιείται από τη ∆ΥΠΑ το 2013 µε τον προϋπολογισµό του να ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ. Το 2020 ο προϋπολογισµός αυξήθηκε στα 37.000.000 ευρώ, το 2022 ανήλθε στα 35.000.000 ευρώ, ενώ για το έτος 2024 προβλέπονται 50.000.000 ευρώ, 43% περισσότερα από πέρσι. ∆ηλαδή, ο προϋπολογισµός πενταπλασιάστηκε σε λίγα χρόνια.

Χρονοδιάγραμμα
Οι ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων, µε βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, έχουν ως εξής:
- Όταν τελειώνει σε 0 στις 3-4 Ιουνίου.
- Σε 1 στις 5-6 Ιουνίου.
- Σε 2,3,4 στις 7 Ιουνίου.
- Σε 4,5,6, στις 8 Ιουνίου.
- Σε 7,8,9, στις 9 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα