Πανελλαδικές 2021: Ο σχολιασμός και οι απαντήσεις στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ από την ΟΕΦΕ

Πανελλαδικές 2021: Ο σχολιασμός και οι απαντήσεις στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ από την ΟΕΦΕ

Τον  σχολιασμό και τις απαντήσεις στα θέματα των Μαθηματικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ γνωστοποίησε η ΟΕΦΕ.
Δείτε αναλυτικά:

 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΕΦΕ 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ

Τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, διατυπωμένα με σαφήνεια, ενώ εξετάζουν όλο το εύρος της ύλης. Απαιτούν σφαιρικές γνώσεις απ’ όλη τη
σχολική διαδρομή.
Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές αναμένεται να επιτύχουν καλές βαθμολογίες.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ