Δημόσιο: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Δημόσιο: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Οι αιτήσεις των φορέων που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας για κάλυψη κενών θέσεων με μετακόμιση και αποσύνδεση αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. 

Επίσης, οι βασικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του έτους 2019. Από τις 7.225 θέσεις της εν λόγω κινητικότητας, οι 6.752 αφορούν αιτήσεις για μετακινήσεις, ενώ οι 473 αποσπάσματα. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για μετακίνηση σε κενή οργανική θέση ή / και απόσπαση για προσωρινή κάλυψη αναγκών είναι από τις 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη εδώ . Στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.  

Πως να υποβάλετε την αίτηση

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου.

Ο υποψήφιος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για τη θέση που ενδιαφέρει για μετακίνηση ή αποσύνδεση μέσω του νέου Ενιαίου Μοριακού Συστήματος Κινητικότητας.

Ο υπάλληλος που επιλέγει το πεδίο «Μετακίνηση στις Θέσεις Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις κενές θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Α 'Κυκλώματος Κινητικότητας 2019.

Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση», ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσότερων κενών θέσεων με μεταβίβαση ή / και προσωρινή κάλυψη αναγκών με αποπάσση. Η αίτηση υποβάλλονται μέσω κατάλληλα μορφοποιημένου ηλεκτρονικού φόρμας, όπου η εφαρμογή προπληρώνει αυτόματα τα δεδομένα από τον πίνακα του υπαλλήλου όπως αυτή τηρείται από τον Διευθυντή Προσωπικού του φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη θέσης» μπορείτε να προσθέσετε τη θέση / θέσεις που επιθυμείτε.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αρ. 34 των Ν.4531 / 2018, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβληθούν για τις θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ 'ανώτατο όριο. Η αίτηση υπάγεται στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599 / 1986 (Α 75) και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επιφέρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επιπλέον, η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης και η μεταγενέστερη ολοκλήρωση / υποβολή της είναι δυνατή. Μετά την οριστική υποβολή, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και της εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Προσωπικού για την ενημέρωσή τους.

 

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα