Σαρωτικές αλλαγές στην Παιδεία. Ολοήμερο δημοτικό -14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση

Ξεκίνησε από χθες Δευτέρα  ο νέος γύρος εθνικού διαλόγου για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, υπό την προεδρία του καθηγητή Αντώνη Λιάκου και παρουσία του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη και της αναπληρώτριας υπουργού Σίας Αναγνωστοπούλου, θα επιχειρησει την  αναμόρφωση όλου του εκπαιδευτικού φάσματος, από την προσχολική αγωγή -που επιθυμία είναι να καταστεί υποχρεωτική- μέχρι και την ριζική αναμόρφωση των πανεπιστημίων με ανασχεδιασμό σχολών και τμημάτων και προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

Ακόμη, στους βασικούς προβληματισμούς της επιτροπής θα είναι η δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων δράσεων, «που θα κάνει το σχολείο πολιτισμικό κέντρο με κυριολεκτικά ολοήμερη και εβδομαδιαία λειτουργία, με μια πλούσια προσφορά δράσεων και προγραμμάτων», αλλά και η εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Μιλώντας στην εναρκτήρια συνεδρίαση της επιτροπής Εθνικού Διαλόγου ο υπουργός Παιδείας περιέγραψε σε γενικές γραμμές τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για καθιέρωση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, την αλλαγή της δομής του λυκείου και τη συνακόλουθη αλλαγή και στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

"Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε άλλον έναν κατάλογο αιτημάτων, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, που θα είναι έργο πνοής», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Φίλης και υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει διάλογος με κοινωνική και πολιτική συνεννόηση και συναίνεση, καθώς «η εκπαίδευση είναι μια προτεραιότητα προκειμένου να βγούμε από την κρίση".

Συγκεκριμένα, προανήγγειλε:

-14χρονη υποχρεωτικής εκπαίδευση (2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, 6ετές Δημοτικό, 3ετές Γυμνάσιο και 3ετές Λύκειο)

-Αναμόρφωση της ειδικής αγωγής, μέσω του συστήματος της συνεκπαίδευσης

-Καθιέρωση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου παντού

-Αλλαγή της δομής του λυκείου και της συνακόλουθης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

-Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου

-Αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στο περιεχόμενο σπουδών του γενικού και του επαγγελματικού λυκείου

-Νέο στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης

-Τολμηρό ανασχεδιασμό πανεπιστημίων, σχολών και τμημάτων, δημοκρατική ρύθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών και άλλα ζητήματα.

Νέο εξεταστικό σύστημα

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επισήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου, Αντώνης Λιάκος, εκφράζοντας την άποψη ότι το σημαντικότερο θέμα θα αποτελέσει η απελευθέρωση του λυκείου από τις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Η απελευθέρωση από το ζυγό των εξετάσεων θέτει το κρίσιμο ζήτημα της ριζικής αναδιαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών στο δημοτικό και στο λύκειο, που θα βάλει στο κέντρο την ενεργοποίηση και έρευνα των μαθητών, την παρατήρηση, την κριτική σκέψη και τις θεματικές προσεγγίσεις, τη βιβλιογραφική αναζήτηση, τις ερευνητικές εργασίες, το διάλογο και το επιχείρημα μέσα στη τάξη, που θα τους απαλλάξει από τον κατακερματισμό των επί μέρους μαθημάτων, θα απαλλάξει από την τυραννία του αναλυτικού προγράμματος, θα επιτρέψει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς» επισήμανε.

Η επιτροπή

Η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου αποτελείται από 36 μέλη, τα οποία «θα καταπιαστούν με συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά με συνολική στόχευση», όπως ανέφερε ο κ. Λιάκος. Τις επόμενες ημέρες θα συγκληθούν επιτροπές και ομάδες εργασίας, ενώ ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα του εθνικού διαλόγου (http://dialogos.minedu.gov.gr), στην οποία ήδη υπάρχουν 190 εγγραφές και 17 προτάσεις από χρήστες. Στις δραστηριότητες της εν λόγω επιτροπής διαλόγου περιλαμβάνονται και δημόσιες συζητήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ειδικές ημερίδες, εργασία των επιτροπών.

Ξεκινά το έργο των υποεπιτροπών

Τα μέλη της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας ανανέωσαν τη συνάντησή τους για τον ερχόμενο Μάρτιο, αφού προηγηθούν οι συζητήσεις στις υποεπιτροπές. Εκεί αναμένεται να γίνει ο ουσιαστικός διάλογος και η τεχνική επεξεργασία των θεμάτων του διαλόγου.

Η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου αποτελείται από 36 μέλη, τα οποία «θα καταπιαστούν με συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά με συνολική στόχευση» όπως ανέφερε ο κ. Λιάκος.

Τις επόμενες ημέρες θα συγκληθούν επιτροπές και ομάδες εργασίας, ενώ ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα του εθνικού διαλόγου (http://dialogos.minedu.gov.gr), στην οποία ήδη υπάρχουν 190 εγγραφές και 17 προτάσεις από χρήστες. Στις δραστηριότητες της επιτροπής διαλόγου περιλαμβάνονται και δημόσιες συζητήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ειδικές ημερίδες, εργασία των επιτροπών.

Το χρονοδιάγραμμα

Τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα συνταχθούν προτάσεις από την επιτροπή.

Τον Μάρτιο οι προτάσεις αυτές θα τεθούν σε διαβούλευση και θα συναχθούν συμπεράσματα. Παράλληλα, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα προχωρεί τον δικό της προγραμματισμό, με διακομματική συνεννόηση.

Στο τέλος Απριλίου θα συνταχθεί η Έκθεση για τις προτεραιότητες των αλλαγών στην εκπαίδευση, από την οποία θα προκύψουν και οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες.