Ανοίγουν 50.000 θέσεις εργασίας από το Σεπτέμβριο

Το πρόγραμμα πεντάμηνης ή επτάμηνης απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (σε δήμους, νοσοκομεία, σχολεία κ.ά.) 50.000 ανέργων και το μέτρο της επιδότησης εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, χωρίς μάλιστα τη δέσμευση των επιχειρήσεων να διατηρούν τις θέσεις μετά τη λήξη της επιχορήγησης (όπως ίσχυε έως σήμερα) ενεργοποιεί από τον Σεπτέμβριο και μετά ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της αυξανόμενης ανεργίας. Οπως δήλωσε χθες ο διοικητής του ΟΑΕΔ Θ. Αμπατζόγλου, εντός του Σεπτεμβρίου θα γίνει μηχανογραφικά και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ η επιλογή των 50.000 ανέργων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ενώ, παράλληλα, ο Οργανισμός θα εφαρμόσει ακόμη πιο «ευέλικτα» προγράμματα επιδότησης των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις χωρίς την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του προγράμματος. «Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα είναι ευέλικτα και θα απαλλάσσουν των εισφορών όσους εργοδότες προφέρουν δουλειά στον κόσμο», υπογράμμισε. Την επιδότηση εισφορών χωρίς δεσμεύσεις και με αντάλλαγμα τη ρύθμιση των οφειλών ζήτησε χθες και η ΕΣΕΕ (πρόσληψη ενός ανέργου από κάθε «εντός κρίσης» μικρομεσαία επιχείρηση για το διάστημα των 48 δόσεων με επιδοτούμενες ασφαλιστικές εισφορές για 24 μήνες).

Οι 50.000 θέσεις

Σύμφωνα με την προωθούμενη κοινή υπουργική απόφαση για την κοινωφελή εργασία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δικαίωμα υποβολής αίτησης για πρόσληψη τον Οκτώβριο θα έχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που είναι μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, νέοι (ηλικίας 18 έως 29 ετών), μακροχρόνια άνεργοι καθώς και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

Οι εξειδικεύσεις των κριτηρίων και της διαδικασίας θα γίνονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από έγκριση του ΑΣΕΠ, ενώ θα μπορούν να επιλέξουν για να απασχοληθούν υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης (οι 40.000), της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για 7 μήνες), της υγείας, των ασφαλιστικών ταμείων κ.ά. Να ξεκινήσει το πρόγραμμα ζήτησε από τον διοικητή του ΟΑΕΔ χθες αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να καθυστερούν οι σχετικές παρεμβάσεις όταν η ανεργία αυξάνεται».

Οι αμοιβές

Ο ΟΑΕΔ, με βάση την επιχορήγηση των 170 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, θα «καλύπτει»:

1. Την καταβολή των αμοιβών ως εξής: 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ τον μήνα για τους ανέργους άνω των 25 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ τον μήνα για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

2. Την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου και του εργοδότη (για τους άνω των 25 ετών μέχρι 258 ευρώ τον μήνα και για τους άνεργους κάτω των 25 ετών έως 225 ευρώ).

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα