Πανελλήνιες 2013: Λατινικά, Χημεία, Ηλεκτρολογία, Εφαρμογές, θέματα, λύσεις

Πανελλαδικών εξετάσεων συνέχεια σήμερα Τετάρτη 29 Μαϊου με τέσσερα ακόμα μαθήματα: Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν την Τετάρτη σε Λατινικά, Χημεία, Ηλεκτρολογία και Ανάπτυξη Εφαρμογών, ενώ οι Εξετάσεις τελειώνουν την Παρασκευή 31 Μαΐου με τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Το madata.gr όπως και όλες τις προηγούμενες μέρες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα προβάλει τόσο τα θέματα όσο και τις προτεινόμενες λύσεις - απαντήσεις,

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Θεματα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

και εδω

Εκτιμήσεις: Τα γραμματικά ζητούμενα είναι βατά, αλλά στην άσκηση Β2 υπάρχουν:

Α. Τυπογραφικό λάθος στον τύπο indendit, ενώ έπρεπε να είναι intendit, σφάλμα όμως που δεν υπάρχει στο πρωτότυπο κείμενο

β. στον τύπο animadvertissem ασάφεια στο ζητούμενο συγκεκριμένα, αντί να ζητηθούν οι δύο πτώσεις του σουπίνου, ζητούνται οι δύο τύποι.

Στα συντακτικά ζητούμενα το Γ1β θα αιφνιδιάσει πολλύς υποψήφιους. Προσοχή χρειάζονται τα Γ1γ και Γ2γ. Τα υπόλοιπα συντακτικά ζητούμενα είναι βατά. (Ορόσημο Πειραιά)

ΧΗΜΕΙΑ

Θεματα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εκτιμήσεις: Τα θέματα είναι μέτριας δυσκολίας, μέσα στις δυνατότητες των καλά διαβασμένων μαθητών.

Το πρώτο θέμα είναι βατό με δυσκολία στο Α5. Το δεύτερο θέμα είναι μικρότερο σε έκταση από την αναμενόμενη. Το τρίτο θέμα θέλει πολύ καλή γνώση στο χειρισμό των χημικών αντιδράσεων και θέλει αρκετό χρόνο για την επίλυσή του. Το τέταρτο θέμα θέλει και αυτό καλή διαχείριση του χρόνου ώσστε ο εξεταζόμενος να μπορέσει να λύσει με ψυχαραιμία και σωστά. (Ορόσημο Πειραιά)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

Απαντήσεις

Εκτίμηση στο μάθημα ηλεκτρολογίας: Τα θέματα σε γενικές γραμμές καλύπτουν ολόκληρη την ύλη του μαθήματος. Ο βαθμός δυσκολίας τους κρίνεται ελαφρώς πάνω του μέσου όρου. Η πρώτη ομάδα θεμάτων καλύπτει την κατανόηση της θεωρίας εμώ η δεύτερη ομάδα υπεισέρχεται στην λύση προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη ομάδα χρειάζεται προσοχή στο Β2β και στο Β3 μετά την αλλαγή του μεταγωγού (μ).

Ένας άριστα προετοιμασμένος μαθητήε θα ανταποκριθεί θετικά τόσο στην λύση όσο και στον χρόνο που διατίθεται.(Ορόσημο Πειραιά)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εκτίμηση: Τα θέματα σε γενικές γραμμές καλύπτουν ολόκληρη την ύλη του μαθήματος. Ο βαθμός δυσκολίας τους κρίνεται αρκετά πάνω του μέσου όρου. Η δομή των θεμάτων ακολουθεί τα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων με εξαίρεση το θέμα Γ.
Το πρώτο μέρος των θεμάτων βασίζεται στην κατανόηση της θεωρίας και των βασικών δομών του προγραμματισμού ενώ το δεύτερο μέρος υπεισέρχεται στην λύση προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για το θέμα Α4. Επίσης το θέμα Γ και Δ λόγω του όγκου των δεδομένων της εκφώνησης χρειάζεται προσοχή στην κατανόηση των στοιχείων που δίνονται. (Ορόσημο Πειραιά)

Μετά και τα απαιτητικά Αρχαία αλλά και τα ιδιαίτερα απαιτητικά Μαθηματικά, οι πανελλαδικές εξετάσεις για πολλούς μαθητές θα ολοκληρωθούν σήμερα.

Για όσους θα επιλέξουν οικονομικές σχολές την Παρασκευή θα εξεταστούν στις Αρχές Οικονομικής θεωρείας, ενώ τα ειδικά μαθήματα ξεκινούν από Δευτέρα 3 Ιουνίου.

Σε ότι αφορά στις επιδόσεις των μαθητών και σε ότι αυτό συνεπάγεται στη διαμόρφωση των τελικών βάσεων πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο οι θέσεις θα μειωθούν σε πανεπιστήμια από 15.305 σε 14.000 και ΤΕΙ από 1.666 σε 1.000. Η μείωση θέσεων θα κινήσει τις βάσεις ανοδικά, με πλεονέκτημα για τις περιζήτητες θέσεις να έχουν όσοι επέλεξαν τη Βιολογία Γενικής Παιδείας έναντι Μαθηματικών.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες υγείας) οι θέσεις θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα στη Βιολογία Κατεύθυνσης λένε ότι δεν θα υπάρχουν μεγάλες ανατροπές στην κατανομή των επιδόσεων ανά βαθμολογική κλίμακα.

Αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι υποψήφιοι πήγαν καλύτερα στη Φυσική θα κινήσουν ανοδικά τις χαμηλές βάσεις ενώ στις Ιατρικές σχολές δεν αναμένεται σημαντική απόκλιση από 18.504 μόρια που απαιτήθηκαν για την χαμηλόβαθμη Ιατρική της Θράκης.

Με το 2ο και 4ο  πεδίο εκτιμάται ότι θα συμβεί με τις βάσεις στο 5ο επιστημονικό πεδίο (οικονομικές σχολές)καθώς οι θέσεις των Πανεπιστημιακών τμημάτων θα αυξηθούν από 4.891 σε 6.500 και των ΤΕΙ θα μειωθούν από 4.632 σε 2.000.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ Κοινωνία

Πόπη Π
Σχολιάστε το άρθρο: