Πανελλαδικές 2013: Εκτιμήσεις - λύσεις στη Φυσική κατεύθυνσης

Με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας ξεκίνησαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα της Φυσικής στο οποίο εξετάζονται οι υποψήφιοι της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Τα θέματα καθυστέρησαν να δοθούν αλλά οι εξετάσεις συνεχίστηκαν κανονικά.
Πανελλαδικών εξετάσεων συνέχεια και με Φυσική κατεύθυνσης.

Σε σύγκριση με τα περσινά θέματα, φέτος οι μαθητές μπορούσαν ν ́ ασχοληθούν με όλα τα ερωτήματα, χρησιμοποιώντας και γνώσεις από προηγούμενες τάξεις (βλ. Α ́λυκείου). Αυτό ίσως προβλημάτισε πολλούς μαθητές.
Το 4ο θέμα χρειαζόταν και μια φυσική διαίσθηση που ίσως δεν διέθεταν ακόμα και διαβασμένοι υποψήφιοι
Ενστάσεις για την ποιότητα των θεμάτων της Φυσικής, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, διατυπώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της επιτροπής επίλυσης των θεμάτων, επισημαίνεται ότι τα θέματα κάλυπταν σχεδόν το εύρος της εξεταστέας ύλης. Ήταν απαιτητικά και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, ωστόσο δεν είχαν την απαραίτητη διαβάθμιση. Τα περισσότερα ερωτήματα απαιτούσαν αυξημένη μαθηματική επεξεργασία σε βάρος της αξιολόγησης των εννοιών της Φυσικής και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Τρεις ερωτήσεις (Β2,Δ2,Δ3) ήταν έξω από το πνεύμα διδασκαλίας, το πνεύμα του σχολικού βιβλίου και της αξιολόγησης της Φυσικής.

Η Επιτροπή υποστηρίζει, τέλος, ότι προκλήθηκε σύγχυση στην έναρξη επεξεργασίας των θεμάτων από τους εξεταζόμενους, εξαιτίας διευκρίνισης που δόθηκε για το θέμα Β2 από την Επιτροπή των Εξετάσεων, η οποία θα μπορούσε να μην είχε δοθεί, γεγονός που επιβάρυνε τη συνολική απόδοση των υποψηφίων.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ IdEF Ε. ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ
Εκτιμούμε ότι το 42% των υποψηφίων έγραψε στο μάθημα της Φυσικής κατεύθυνση από 0 έως 9,9, το 39% από 10 έως 14,9 και το 19% από 15 έως 20.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ IdEF Ε. ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ
Εκτιμούμε ότι το 72% των υποψηφίων έγραψε στο μάθημα της Φυσικής κατεύθυνσης από 0 έως 9,9, το 22% από 10 έως 14,9 και το 6% από 15 έως 20
δείτε τις προτεινόμενες λύσεις εδώ

Πανελλαδικές 2013: Λύσεις στη Φυσική κατεύθυνσης σε βίντεο

Σύμφωνα με την εκτίμηση των Φροντιστηρίων Ορόσημο τα τρία θέματα της Φυσικής είναι βατά.

Στα φετινά θέματα Φυσικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου, το πρώτο και το δεύτερο θέμα είναι σαφή και παρόμοιας δυσκολίας με τα περυσινά. Στο τρίτο θέμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις πράξεις πράγμα το οποίο ήταν αναμενόμενο. Το τέταρτο θέμα, το Δ3 και Δ4 που δίνουν 15 μόρια, απαιτούσαν καλές και σε βάθος γνώσεις φυσικής
Γενικά κάποιος υποψήφιος δύσκολα θα μπορούσε να προσεγγίσει το άριστα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ Κοινωνία

Μαρία Ζ.
Σχολιάστε το άρθρο: