Αντισυνταγματική η αναδρομική περικοπή συντάξεων δικαστών

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχτεί η αναδρομική περικοπή των συντάξεων δικαστών, στρατιωτικών και άλλων κατηγοριών εργαζομένων που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια μετά τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που χαρακτηρίζει τις μειώσεις αυτές αντισυνταγματικές.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αμφισβητεί ευθέως την συνταγματικότητα της διάταξης που προβλέπει αναδρομικά, από 1ης Αυγούστου του 2012, «μαχαίρι» στις συντάξεις όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια, με δεδομένο ότι επιβλήθηκε μόνο στη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι μειώσεις αυτές προσβάλουν «το νομίμως αναγνωρισμένο περιουσιακής φύσεως δικαίωμα των εν λόγω συνταξιούχων του Δημοσίου, για μη μείωση των συντάξεών τους για το χρονικό σημείο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως την 1.8.2012, χωρίς περαιτέρω να προκύπτει ότι η εν λόγω αναδρομική μείωση υπαγορεύθηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος κατόπιν βεβαίως τηρήσεως των αρχών της ισότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και της αναλογικότητας, ενόψει και του γεγονότος ότι όμοια ρύθμιση δεν θεσπίστηκε και για τους λοιπούς εν γένει συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι σημειωτέον υπέστησαν μόνον τις μέχρι τούδε ποσοστιαίες μειώσεις επί των συντάξεών τους».

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αν και αντιλαμβάνονται το πνεύμα της ρύθμισης θεωρούν ότι είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου η διάταξη που προβλέπει την μη προκαταβολή σύνταξης σε επίορκους δημοσίους υπαλλήλους στην περίπτωση απόλυσης και αυτό γιατί εκτιμούν ότι «οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως του λόγου αποχώρησης τους από την υπηρεσία, δικαιούνται συντάξεως».

Σε ότι αφορά τη μείωση των αποκαλούμενων τιμητικών συντάξεων λογοτεχνών-καλλιτεχνών κλπ στο ποσό των 720 ευρώ αν και τη θεωρούν δικαιολογημένη εκτιμούν ότι «πέραν του ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των δικαιούχων» ο αριθμός τους είναι μικρός και η περικοπή τους δεν παρέχει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος.

Παράλληλα, θέτει και για τις συγκεκριμένες μειώσεις θέμα αντισυνταγματικότητας κρίνοντας ότι αντίκειται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα