Δέηση του Άνθιµου στην τηλεόραση για την κρίση

Στην αρχή, όλα ήταν ήρεµα και υποτονικά στην εκποµπή «Καληµέρα σας», χθες το πρωί, στο Alter: ο Γιώργος Αυτιάς συντόνιζε συζήτηση για την οικονοµική κρίση µε καλεσµένους τον επί τιµή πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Παναγιώτη Γεννηµατά, και τον καθηγητή Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γιάννη Βαρουφάκη. Αλλά το πράγµα µόλις ξεκινούσε...

Ξαφνικά, ο παρουσιαστής διέκοψε διότι, όπως είπε, υπήρχε «σηµαντικό θέµα» και συνδέθηκε µε τη Θεσσαλονίκη. Σε «παράθυρο» έβγαλε τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθιµο, όπως είχε κάνει και τη ∆ευτέρα άλλωστε. Του ζήτησε να ενηµερώσει για το τι συνέβη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Και ο Μητροπολίτης ανέφερε ότι έγινε δέηση στις εκκλησίες, πάνω σε κείµενο που είχε συγγράψει ο ίδιος, για να σωθεί η ελληνική οικονοµία.

Αφού διάβασε τη δέηση, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στο µεγάλων διαστάσεων άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που κατασκεύασαν στα Σκόπια, και µε παρότρυνση του παρουσιαστή να σχολιάσει τον ανασχηµατισµό και την αναβάθµιση Βενιζέλου ο παναγιώτατος εξέφρασε τα ειλικρινή χριστιανικά αισθήµατά του για τοναντιπρόεδρο και «τσάρο» της οικονοµίας και τόνισε: «Εχω πάρα πολύ µεγάλη εµπιστοσύνη στις ικανότητες του κ. Βενιζέλου, αλλά και στην όλη του ιδεολογία και δοµήγια τα πράγµατα της πατρίδας, ώστε νοµίζω ότι µπορούµε να έχουµε κάποιες καλύτερες ελπίδες για τα πράγµατα απ’ ό,τι πριν». Κάπου εκεί ο παρουσιαστής ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη και έκοψε τη σύνδεση µε τη Θεσσαλονίκη.

Στη χθεσινή εκποµπή ο Ανθιµος στήριξε τον Βενιζέλο, τονίζοντας πως του έχει εµπιστοσύνη η δέηση ακούστηκε «χωρίς προειδοποίηση του ποιµνίου», όπως είπε στον αέρα, «για να διατηρηθεί η ειρήνη και να βγει η χώρα από την κρίση»


«Οµολογούµεν ότι εσφάλαµεν ως Κράτος και ως λαός»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ διάβασε τη δέηση και µεταξύ των άλλων ανέφερε: «∆έσποτα, επίβλεψον εξ ουρανού και σώσον ηµάς διά το όνοµά Σου το άγιον, και ρύσαι ηµάς εκ των εχθρών ηµών και των αδικούντων την πατρίδα και τον λαόν ηµών, εκ των µεθοδειών και µηχανηµάτων και παγίδων και πονηρών επιθυµιών των ισχυρών της Γης κατά της πατρίδος ηµών. Και µη αποστήσης αφ’ ηµών την Σην κραταιάν βοήθειαν υπέρ των δικαίων του ελληνικού λαού και της κατισχύσεως της δικαιοσύνης εις τας διαφοράς ηµών µετά των συµµάχων λαών.

Ενώπιον της µεγαλωσύνης Σου και της παγγνωσίας Σου, Κύριε ο Θεός ηµών, οµολογούµεν ότι εσφάλαµεν ως Κράτος και ως λαός κατά την διαχείρισιν των εµπιστευθεισών ηµίν οικονοµικών και χρηµατικών ευεργεσιών, ότι ηχµαλωτίσθηµεν εις τον πειρασµόν των υλικών απολαύσεων, του ευκόλουπλουτισµού και του ψυχοφθόρου ευδαιµονισµού και ούτως εξετέθηµεν και αγγέλοις και ανθρώποις. Αλλ’ επί Γης, Κύριε, ουδείς τέλειος και ουδείς αναµάρτητος.

∆ιό προσερχόµενοι νυν ενώπιόν Σου, Κύριε, εκ ζητούµεν το έλεός Σου και παρακαλούµεν, όπως στηρίξης πάντας ηµάς, τους τε κυβερνώντας και τον δεινώς δοκιµαζόµενον λαόν, ώστε να φανώµεν άξιοι των αγίων και ηρωικών ηµών προγόνων, κρατούντες την εθνικήν και κοινωνικήν ενότητα ηµών αρραγή και αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής, αξιωθείηµεν της ευλογίας και των δωρεών της Σης µεγαλειότητος και αγαθωσύνης».

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα