Το site της Βουλής μόνο με 1.177.000 ευρώ

Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι γνωστό ότι η κατασκευή της ιστοσελίδας της Bουλής κόστισε περισσότερο από 1εκ. ευρώ. Αν διαβάσει κανείς ολόκληρη την προκήρυξη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που αφορά, όχι μόνο στην ιστοσελίδα, αλλά και στην διαδικτυακή ανάπτυξη του κοινοβουλίου θα φρίξει από όλα όσα αναφέρονται.

Το πλέον περίεργο είναι ότι ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να εκπονήσουν μελέτη για τις ανάγκες της δικτύωσης. Με λίγα λόγια, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και διαθέτουν 1.177.000 ευρώ για να τους προτείνουν οι εταιρίες αυτά που χρειάζονται.

Η πρωτοφανής αυτή διαδικασία νομιμοποιείται από την Bουλή τη στιγμή που ήδη στα κεντρικά της κτίρια διαθέτει εξοπλισμό που θα ζήλευε και ο πιο δραστήριος, διαδικτυακά, επιχειρηματικός κολοσσός. Στις σελίδες 16, 17 και 18 της προκήρυξης φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα άρτια εξοπλισμένο σύστημα που υποστηρίζει 1200 υπολογιστές.

Αυτό που διαπιστώσαμε με έκπληξη είναι ότι οι «servers»- εξυπηρετητές διαδικτύου που υποστηρίζουν το σύστημα της Βουλής, χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από όλους τους βουλευτές. Δηλαδή όποιος βουλευτής θέλει, μπορεί να γλιτώσει τα έξοδα φιλοξενίας της προσωπικής του ιστοσελίδας σε συγκεκριμένο εξυπηρετητή, ο οποίος πληρώνεται από τον προϋπολογισμό της Βουλής. Η αναγκαία διευκρίνιση για τη λειτουργία των βουλευτικών ιστοσελίδων είναι ότι δεν μιλάμε για την προβολή του κοινοβουλευτικού τους έργου μια και αυτή γίνεται μέσω της κεντρικής σελίδας της Βουλής με την παρουσίαση των ερωτήσεων και συμμετοχών σε επιτροπές. Πρόκειται για τις ιστοσελίδες που αποτελούν το βασικό εργαλείο της προεκλογικής εκστρατείας του κάθε βουλευτή και της προβολής του προφίλ του.

Με την ίδια έκπληξη αντιμετώπισαν το θέμα και κάποιοι από τους βουλευτές στους οποίους απευθυνθήκαμε, οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι είχαν τη δυνατότητα να γλιτώσουν έξοδα. Παρʼ όλα αυτά μόνο τέσσερις βουλευτές κάνουν χρήση του προνομίου αυτού, ενώ εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε για την υποδομή τριακοσίων προσωπικών ιστοσελίδων που «εδράζουν» στους 40 εξυπηρετητές. Στη σελίδα 16, στην παράγραφο «υφιστάμενη κατάσταση», αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η υποδομή υφίσταται.Το τραγελαφικό της προκήρυξης είναι ότι 114.500 ευρώ διατίθενται για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα λειτουργήσει το νέο λογισμικό με βασικό ερώτημα πώς η υπάρχουσα υποδομή των κτιρίων της Βουλής λειτουργεί χωρίς την απαραίτητη κατάρτιση του προσωπικού. Όλα αυτά για μια ιστοσελίδα που, όπως αναφέρεται, οι επισκέπτες τους δεν ξεπερνούν τις 650.000 ανά 6μηνο.