Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα δουν μείωση και ποιοι θα έχουν εκπτώσεις

Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα δουν μείωση και ποιοι θα έχουν εκπτώσεις

Έρχεται µε την Πρωταπριλιά ο νέος ΕΝΦΙΑ για περίπου 7.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, εκ των οποίων 1.500.000 θα έχουν είτε µηδενικό φόρο είτε εκπτώσεις από 10% έως και 100% (απαλλαγή).

Τα εκκαθαριστικά αναµένεται, σύμφωνα με την «Απογευματινή», να αναρτηθούν το Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου και έως την πρώτη εβδοµάδα του Απριλίου, µε την πρώτη δόση να πληρώνεται έως την Τρίτη 30 Απριλίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, ενώ η πλειονότητα των υπόχρεων θα πληρώσει για το 2024 πάνω-κάτω τα ίδια µε πέρυσι, αρκετοί θα δουν µείωση, άλλοι θα πληρώσουν µισό φόρο, αρκετοί θα έχουν πλήρη απαλλαγή λόγω εισοδηµατικών κριτηρίων και ζηµιών από φυσικές καταστροφές, ενώ περίπου 450.000 ακίνητα θα απολαύσουν έκπτωση φόρου έως 10%, καθώς τα ακίνητά τους ήταν ασφαλισµένα για σεισµό, πυρκαγιά και πληµµύρα το 2023.

Συνολικά το ποσό που αναµένεται να εισπραχθεί για τον φετινό ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται σε 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι πληρωµές µπορούν να γίνουν σε 11 δόσεις -η τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου 2025- µε ελάχιστη δόση τα 10 ευρώ, ενώ από το 2025 οι δόσεις αυξάνονται σε 12.

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν έκπτωση 50%

Συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα 9.000 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συµβιούντα και κάθε εξαρτώµενο µέλος.
Η επιφάνεια των κτισµάτων να µην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά µέτρα.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να µην ξεπερνάει τις 85.000 ευρώ για τον άγαµο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαµο και τον ή τη σύζυγό του ή συµβιούντα ή τη µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαµο, τον ή τη σύζυγό του ή συµβιούντα και τα εξαρτώµενα τέκνα τους ή τη µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο εξαρτώµενα τέκνα.

Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή

Νοικοκυριά µε τρία εξαρτώµενα τέκνα και άνω, καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Προϋπόθεση το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τα 12.000 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συµβιούντα και κάθε εξαρτώµενο µέλος και η επιφάνεια κτισµάτων έως 150 τ.µ.

Οι κάτοικοι περιοχών οι οποίες από την 1η Ιουλίου 2023 και µετά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισµού, πυρκαγιάς ή πληµµύρας, µε απόφαση του γενικού γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Η απαλλαγή αφορά το έτος της καταστροφής και για τα δύο επόµενα χρόνια.

Αφορά κτίρια που έχουν αποδεδειγµένα καταστεί επικινδύνως ετοιµόρροπα ή έχουν ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί ζηµιές οι οποίες τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµόρροπου. Ακόµη αγροτεµάχια και κτίσµατα που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές, εφόσον οι ιδιοκτήτες είναι κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής και έχουν εκτιµηθεί ως κατεστραµµένα από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Μειωμένος ΕΝΦΙΑ

Ισχύει από φέτος έκπτωση έως 10% για ασφαλισµένα ακίνητα έναντι σεισµού, πυρκαγιάς και πληµµύρας, µε τις εξής προϋποθέσεις:

Η αξία του ακινήτου να καλύπτεται στο σύνολό της από την ασφάλιση, η οποία πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών µηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι µικρότερη του ενός έτους, η µείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρµόζεται αναλογικά. ∆ηλαδή για ασφάλιση διάρκειας 12 µηνών ο ΕΝΦΙΑ µειώνεται 10%, για 9 µήνες εφαρµόζεται έκπτωση 7,5%, για 6 µήνες η έκπτωση περιορίζεται στο 5% και για 3 µήνες στο 2,5%.

Στην αξία του ακινήτου λαµβάνονται υπόψη η αξία ανακατασκευής του κτίσµατος ή των κτισµάτων (900 ευρώ ανά τ.µ.). ∆εν υπολογίζεται η αξία του οικοπέδου. Η έκπτωση υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του κύριου και του τυχόν συµπληρωµατικού φόρου που επιβαρύνουν το ασφαλισµένο ακίνητο.

Πηγή: thestandard.gr

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα