Εξελίξεις με επίδομα ρεύματος - Πότε μπαίνουν τα λεφτά

Εξελίξεις με επίδομα ρεύματος - Πότε μπαίνουν τα λεφτά

Έρχεται η στιγμή που θα φανεί η πληρωμή -σαν έκπτωση- στους λογαριασμούς ρεύματος, σε όσους είχαν κάνει αίτηση για το επίδομα ρεύματος ή επίδομα θέρμανσης με ρεύμα στο myΘερμανση της ΑΑΔΕ.

Οι αιτήσεις έπρεπε να γίνουν μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου. Τα χρήματα που θα φανούν ως έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος αφορούν τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο - Μάρτιο.

 Τονίζεται ότι το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ και χορηγείται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Όποτε είναι πολύ πιθανό οι περισσότεροι καταναλωτές -που επέλεξαν το επίδομα ρεύματος- να δουν τη μείωση-έκπτωση στον λογαριασμό τους τον μήνα Απρίλιο.

 Τονίζεται ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση μέσα από το myΘερμανση της ΑΑΔΕ μπορούν να δουν το ποσό που δικαιούνται.

Το μήνυμα που τους εμφανίζει η ΑΑΔΕ είναι το εξής:

 
 

Οι δικαιούχοι και κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα
Τα νοικοκυριά που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης για ρεύμα είναι αυτοί η οποίοι χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα αποκλειστικά για να ζεσταθούν, δηλαδή, κλιματιστικό, αντλία θερμότητας ή κάποιο θερμαντικό σώμα. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν λάβει κάποιο άλλο επίδομα θέρμανσης για κάποιο άλλο καύσιμο (πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο πέλετ, ξύλα κ.α.).

Το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται:
Έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει.
Έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που το υποβάλλου ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα.
Για κάθε τέκνο, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.
Για μία μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.
Για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα