Ανακαινίζω-Νοικιάζω 2024: Εδώ η αίτηση για έως 10.000 ευρώ - Οι προϋποθέσεις

Ανακαινίζω-Νοικιάζω 2024: Εδώ η αίτηση για έως 10.000 ευρώ - Οι προϋποθέσεις

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα για επιδότηση ανακαίνισης έως 10.000 ευρώ.

Προ ημερών η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη έκανε γνωστή την είδηση ότι ξεκινάει άμεσα στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» με επιδότηση ανακαίνισης, σήμερα και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις της επιδότησης έως 10.000 ευρώ αναμένεται να ανοίξει εντός της εβδομάδας.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» προσφέρει δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν προκαταβολικά μέρος της επιδότησης και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με ποσοστό κυριότητας επικαρπίας ίσο με 50%.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με το 40% της ανακαίνισης να επιδοτείται μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή άνω του 50%, να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000 ευρώ, και να μην έχουν λάβει επιδότηση για παρόμοιο πρόγραμμα τα τελευταία πέντε έτη.

Η επιδότηση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά και ότι μετά την ανακαίνιση το ακίνητο εκμισθώνεται για τρία έτη τουλάχιστον.

Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει μέσα από την ΔΥΠΑ και συγκεκριμένα το dypa.gov.gr και με κωδικούς Taxisnet.

Επιδότηση ανακαίνισης έως 10.000 ευρώ - Τι αναφέρει το dypa.gov.gr για το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας αν:

  • διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),
  • το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,
  • έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,
  • το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και
  • οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

«Ανακαινίζω - Νοικιάζω» - Τι περιλαμβάνει η επιδότηση ανακαίνισης μέχρι 10.000 ευρώ

Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες.

Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,
  • μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Πηγή: iEidiseis.gr

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα