Μεικτά τιμολόγια ρεύματος: Ανακοινώθηκαν τα 6μηνα συμβόλαια

Μεικτά τιμολόγια ρεύματος: Ανακοινώθηκαν τα 6μηνα συμβόλαια

Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τα νέα μεικτά χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος με τουλάχιστον 6 μήνες διάρκεια συμβολαίου.

Η απόφαση, που συνυπογράφουν ο Θόδωρος Σκυλακάκης και η Αλεξάνδρα Σδούκου αφορά τα μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας -τιμολόγια ρεύματος- και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας που μπορούν πλέον να προσφέρουν οι πάροχοι και να είναι εντός πλαισίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Αναφορικά με τη διάρκεια των συμβολαίων, η Απόφαση προβλέπει πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.»
Αυτή η τροποποίηση έρχεται μετά την πρόταση της εταιρίας «Φυσικό Αέριο» με τιμολόγιο ρεύματος σε τιμή 12,3 λεπτά/κιλοβατώρα (μέχρι 500 κιλοβατώρες) και με πάγιο 9 ευρώ το μήνα.


Ποια θεωρούνται μεικτά τιμολόγια ρεύματος
Σύμφωνα με την νέα Απόφασης, ως μεικτά προϊόντα νοούνται αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά: μπλε, ειδικό: πράσινο, κυμαινόμενα: κίτρινα και δυναμικά: πορτοκαλί).

Τα «μεικτά» ορίζεται πως εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας κίτρινης σήμανσης.

Το ΦΕΚ αναφέρει
Οι Προμηθευτές επισημαίνουν κάθε προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις «Σημάνσεις Διαφάνειας» του δεύτερου εδαφίου. Τα Προϊόντα Σταθερής Τιμής Ορισμένου Χρόνου επισημαίνονται με χρώμα μπλε, το Ειδικό Τιμολόγιο με χρώμα πράσινο, τα λοιπά προϊόντα προμήθειας κυμαινόμενης τιμής με χρώμα κίτρινο και τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης με χρώμα πορτοκαλί. Προϊόντα, τα οποία φέρουν μεικτά χαρακτηριστικά των ανωτέρω κατηγοριών εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας με χρώμα κίτρινο.

 
Οι Σημάνσεις Διαφάνειας του δευτέρου εδαφίου αποτυπώνονται διακριτά στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού κατανάλωσης, και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώριση του τελικού πληρωτέου ποσού, καθώς και σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα του Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα του και τις προωθητικές ενέργειες.

Η προσφερόμενη από τον Προμηθευτή ελάχιστη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας σε Μικρό Πελάτη ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή, εκτός αν ο Μικρός Πελάτης αιτείται ή/και συναινεί στη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας για μικρότερο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/2013)».
Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων από τους παρόχους, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό αυτών, καθώς και η προϋπόθεση, βάσει της οποίας χορηγείται η έκπτωση.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα