Επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι μένουν εκτός

Επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι μένουν εκτός

Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myΘέρμανση» για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης στο ρεύμα. «Έχουμε πει πως η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα θα ανοίξει αρχές του χρόνου αλλά μπορεί να ανοίξει και λίγο νωρίτερα» είχε πει πρόσφατα ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης στο ρεύμα κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ και θα καλύπτει τις καταναλώσεις  ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2024. Θα δοθεί δε σε μορφή έκπτωσης.

Το ύψος του επιδόματος για κάθε μήνα θα διαμορφώνεται στα 60 ευρώ επί τις βαθμοημέρες του κάθε οικισμού. Το υπολογιζόμενο ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτούς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα και αντιστοίχως τα 480 ευρώ σε τριμηνιαία βάση κατ’ ανώτατο όριο. Διευκρινίζεται δε πως τα τετραγωνικά της οικίας του δικαιούχου δεν αποτελούν παράμετρο στον υπολογισμό της έκτακτης ενίσχυσης για τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές. Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες του μήνα που αφορά, εντός της περιόδου ενίσχυσης

 
Επίσης η ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα τα εξής:

Oι δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι εκτιμώνται περίπου σε 1,2 εκατ. και είναι όσοι/όσες πληρούν, σωρευτικά, τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους 16.000 ευρώ, τους έγγαμους 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,
κύκλο εργασιών από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ (μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες) και
αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ποιοι μένουν εκτός επιδόματος
Από το επίδομα αυτό εξαιρούνται:

Οι πολίτες που παίρνουν το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες μορφές θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023/2024.
Οι πολίτες που ανήκουν στα Κοινωνικά Τιμολόγια και που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επιδότηση μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο της έκτακτης ενίσχυσης υποβάλλονται  «myΘέρμανση». Επισημαίνεται ότι κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας του. Στην αίτηση αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
το ονοματεπώνυμό του,
ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

το ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος και το ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή που έκδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό και
τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Αφού ελεγχθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια από την ΑΑΔΕ, αποστέλλονται τα στοιχεία ΑΦΜ δικαιούχου, ΑΦΜ που εκδίδεται ο λογαριασμός, ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή, ο αριθμός παροχής ρεύματος κύριας κατοικίας και το ύψος της επιδότησης που δικαιούται στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να τα κοινοποιήσει στους προμηθευτές και να εφαρμόσουν την επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης.

Το επίδομα δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού και η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή από έναν εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

enikonomia

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα