Αυξήθηκαν κατά 343 εκατ. τα φέσια του δημοσίου σε ιδιώτες, αντί να μειωθούν!

Αύξηση κατά 343 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι τον μήνα αυτό εκταμιεύθηκε η δόση των 7,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 800 εκατ. ευρώ προορίζονταν για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν στα 5,435 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, από 5,092 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Η απογοητευτική εικόνα προκύπτει από το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τον Ιούλιο, που δημοσιεύθηκε χθες. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται μάλιστα οι οφειλές για εκκρεμείς αιτήσεις συντάξεων, τις οποίες η Κομισιόν υπολόγιζε τον Ιούνιο σε 1,4 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, στο Euroworking Group στις Βρυξέλλες γινόταν απολογισμός της προόδου που σημείωσε η Ελλάδα στην ικανοποίηση των προαπαιτουμένων, αλλά και στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την οποία θα εξαρτηθεί η εκταμίευση της επόμενης υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ. Προφανώς, τα στοιχεία του Ιουλίου δεν είναι αρκετά για να αποφασιστεί η εκταμίευση.

Το οικονομικό επιτελείο διαμηνύει ότι ο Αύγουστος πήγε καλύτερα και ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει καλυφθεί ο στόχος για να μπορέσει να εκταμιευθεί η υποδόση τον Οκτώβριο. Στο τέλος Οκτωβρίου, πάντως, λήγει η προθεσμία για την εκταμίευση, επομένως τα περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά.

Σημειώνεται ότι η εκταμίευση προϋποθέτει, επίσης, την κάλυψη μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα σε αναλογία 2 (από το δάνειο) προς 1 (εθνικοί πόροι).

Ωστόσο, τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν ότι όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν οι οφειλές κυρίως λόγω εκκρεμών επιστροφών φόρων, οι οποίες έφτασαν το 1,521 δισ. ευρώ έναντι 1,252 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη καθυστέρηση επιστροφών έμμεσων φόρων, δηλαδή ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η απόφαση για άμεση επιστροφή ΦΠΑ τέθηκε σε εφαρμογή από 1ης Αυγούστου, αν και η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε στο τέλος του μήνα. Επομένως, τον Αύγουστο εκτιμάται ότι δεν έτρεξαν γρήγορα οι επιστροφές ΦΠΑ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ήταν 1,226 δισ. ευρώ.

Επιπλέον των εκκρεμών επιστροφών φόρου, στα 3,914 δισ. ευρώ σκαρφάλωσαν στο τέλος Ιουλίου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι 3,840 δισ. ευρώ ένα μήνα πριν. Δηλαδή, σημείωσαν αύξηση 74 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το δελτίο, στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, αυτές βρίσκονταν στα 3,527 δισ. ευρώ. Εννοείται ότι ο κύριος όγκος, τα 2,303 δισ. ευρώ είναι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, που αυξήθηκαν, μάλιστα, κατά 98 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα. Επιπλέον, 550 εκατ. ευρώ (έναντι 554 τον προηγούμενο μήνα) είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως ληξιπρόθεσμες λογίζονται οι υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης προς τρίτους που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων είναι όσες έχουν εκκαθαριστεί μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Καθημερινή

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ