Ποιες γυναίκες κλειδώνουν σύνταξη πριν από τα 67 σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

Σύνταξη κατά 5 ως 12 έτη πριν από τα 67 κλειδώνουν οι γυναίκες ασφαλισμένες σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Τα όρια ηλικίας καθορίζονται με 6 διατάξεις ανάλογα με το Ταμείο, το χρόνο ασφάλισης και το καθεστώς των μητέρων (Ταμείο Νομικών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων).

Τα απαιτούμενα χρόνια για σύνταξη πριν από τα 67 θα πρέπει να τα έχουν ως το 2012 και είναι από 21,6 ως 35 έτη.

Με διατάξεις μητέρων βγαίνουν μόνον οι ασφαλισμένες.

Πότε βγαίνουν στη σύνταξη οι ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ

1. Με 35ετία ως το 2012, σύνταξη από τα 58,6 ή από τα 59,5 εφόσον συμπληρώνουν το 58ο έτος ή το 59ο έτος από 19/8/20156 και μετά. Η 35ετία συμπληρώνεται με 4 και 5 πλασματικά έτη για το 2011 και το 2012 αντίστοιχα. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο Ταμείο μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) με 35 έτη το 2011, κλείνει τα 58 το 2017 και θα αποχωρήσει σε ηλικία 59 ετών και 6 μήνες. Αν έχει 35 έτη το 2012 και κλείνει τα 59 το 2019, θα αποχωρήσει σε ηλικία 60 ετών και 11 μήνες.

2. Οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν μέχρι 31/12/2010 τα 25 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ ή τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και 21,6 έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ, βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 60 ετών. Αν συμπληρώνεται τέλος του 2015, η έξοδος είναι στα 60,11 ετών. Για το 2016 είναι 61,9 μήνες κ.ο.κ Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο ΤΣΑΥ με 25 έτη το 2010, κλείνει τα 60 το 2018 και θα πάρει σύνταξη στα 63 και 6 μήνες. Δεν χορηγείται μειωμένη. Οσες συμπληρώνουν τα 21,6 ως 25 έτη το 2011 και το 2012 απαιτείται να έχουν συμπληρωμένο στα έτη αυτά και το 60ό έτος της ηλικίας τους για να αποχωρήσουν στα 61 και τα 62. Αν έχουν τα έτη που απαιτούνται το 2011 και το 2012, αλλά το 60ό έτος συμπληρωθεί μετά το 2013, βγαίνουν στα 67.

3. Οι μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών που είχαν 21,6 ως 22,6 έτη ασφάλισης ως το 2012 κατοχυρώνουν την έξοδο με ηλικίες 50, 55 και 58. Αν οι ηλικίες των 50, 55 και 58 ετών συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, τότε θα ακολουθήσουν τα νέα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που είχε ανήλικο το 2011, με 22 έτη, αλλά κλείνει τα 55 το 2016, θα συνταξιοδοτηθεί στα 58. Ασφαλισμένη που είχε 22,5 έτη το 2012 και ανήλικο αλλά κλείνει τα 58 το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί στα 62,6.

Η σύνταξη γυναικών από ΟΑΕΕ με 15ετία, 25ετία, 35ετία

Στα Ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών, οι γυναίκες γλιτώνουν τα 67 αν έχουν τα 25 και 35 έτη ασφάλισης ως το 2012. Με 15ετία, όμως, δεν αποφεύγουν τα 67.

Οι προϋποθέσεις είναι:

1. Οσες συμπληρώνουν με πραγματική ασφάλιση ή και με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου τα 35 έτη ως το 2012 και γίνονται 60 ετών από τις 19/8/2015 ως το 2022, αποχωρούν από τα 60,3 ως τα 62. Αν η 35ετία συμπληρωθεί μετά το 2013, απαιτούνται 40 χρόνια, ενώ το όριο ηλικίας είναι 62. Με λιγότερα έτη, παίρνουν σύνταξη στα 67. Οσες ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από το 1993 και μετά, δικαιούνται και μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη πληρωμένων εισφορών.

2. Εξοδο στη σύνταξη με 25ετία ως το 2012 κλειδώνουν οι γυναίκες του πρώην ΤΣΑ καθώς και του Ταμείου Ναυτικών Πρακτόρων. Αν η 25ετία ήταν συμπληρωμένη το 2010 και είχαν ταυτόχρονα και το 60ό έτος, αποχωρούν οποτεδήποτε. Οσες είχαν τα 25 χρόνια και το 60ό έτος το 2011 και το 2012 έχουν επίσης θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη. Αν η 25ετία ή το 60ό έτος συμπληρωθούν από 1ης/1/2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται μόνον στα 67 χωρίς μειωμένη σύνταξη, εκτός και αν έχουν ασφαλιστεί μετά την 1η/1/1993.

3. Οι μητέρες του Ταμείου Ναυτικών Πρακτόρων με ανήλικο παιδί και 25ετία ως το 2011 αποχωρούν με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 55 ετών. Με ανήλικο και 25ετία το 2012, αποχωρούν με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 58 ετών. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που έκλεισε τα 55 το 2016 θα πάρει σύνταξη στα 58 (εφόσον είχε 25ετία με ανήλικο ως το 2011). Με 25ετία και ανήλικο παιδί το 2012 θα περιμένει να γίνει 58 ετών και να δει σε ποια ηλικία θα συνταξιοδοτηθεί. Με ηλικία 58 το 2016, συνταξιοδοτείται στα 60,3. Με το 58ο έτος το 2017, σύνταξη στα 61,5, με το 58ο έτος το 2019, σύνταξη στα 63,8, ενώ αν κλείσει τα 58 το 2021, θα πάρει σύνταξη στα 65,11 μήνες.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη γυναικών από ΟΑΕΕ

etypos