Έκτακτη εισφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Εγκύκλιος

Αναδρομικά από την πρώτη ημέρα του χρόνου θα ισχύει η έκτακτη εισφορά των δημόσιων υπαλλήλων για την οποία εξέδωσε εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας δίνοντας οδηγίες για την εφαρμογή του.

Όπως έγινε γνωστό, οι εισφορές –που θα αφορούν την παρακράτηση του 1% των αποδοχών για τους εργαζόμενους του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα υπέρ του ΟΑΕΔ- θα πρέπει να κατανεμηθούν ισόποσα ανά μήνα για το διάστημα από 1.1.2011 έως 31.7.2011 και να εισπραχθούν μαζί με τις εισφορές των επόμενων μηνών, μέχρι το τέλος του έτους.

Η Ειδική εισφορά  επιβάλλεται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων για όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Σύμφωνα με τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν περιληφθεί στο νόμο "Για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας", (Ν.3996/2011) από την 1/7/2011 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψης, οι οποίοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η ειδική εισφορά η οποία αναλογεί στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας θα υπολογισθεί επίσης αναδρομικά από 1-1-2011 έως και 30-6-2011.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ Οικονομία

Star.gr
Σχολιάστε το άρθρο: