Πόσοι πιστεύουν στην Κόλαση; Έρευνα με τα ποσοστά ανά χώρα - Η θέση της Ελλάδας

Πόσοι πιστεύουν στην Κόλαση; Έρευνα με τα ποσοστά ανά χώρα - Η θέση της Ελλάδας

Έρευνα με κεντρικό ερώτημα αν πιστεύετε στην Κόλαση, διεξήγαγε το World Values Survey και σε χάρτη που δημοσίευσε, αναγράφει ανά χώρα το ποσοστό του πληθυσμού που δήλωσε πως πιστεύει στην ύπαρξη της Κόλασης.

Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε το World Values Survey με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Δανία ήταν η χώρα με το μικρότερο ποστό, αφού μόλις το 9,4% του πληθυσμού της δήλωσε ότι πιστεύει στην Κόλαση. Μικρά ποσοστά κατέγραψαν επίσης και οι υπόλοιπες χώρες της Σκανδιναβικής, Σουηδία (12,3%) και Νορβηγία (14,2%), αλλά και η Φινλανδία (14,5%), η Εσθονία (15,1%) και η Ισλανδία (12,9%).

Χαμηλά ποσοστά, της κλίμακας από 9% έως 20% σημειώνουν επίσης η Γερμανία (15,7%), η Ελβετία (16,9%), η Ολλανδία (12,9%) και η Τσεχία (16,2%).

Στις κλίμακες 20%-29% και 30%-39% βρίσκεται η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτές τις κλίμακες εντοπίζονται χώρες όπως η Ισπανία (25%), η Πορτογαλία (26,1%), η Γαλλία (23,5%), η Αγγλία (23,9%), αλλά και οι γειτονικές μας Βουλγαρία (23,1) και Αλβανία (22,6%). Επιπλέον σε αυτές τις κλίμακες ανήκουν και η Ιταλία με ποσοστό 38% του πληθυσμού να απαντά ότι πιστεύει πως υπάρχει Κόλαση, αλλά και η Ρωσία με ποσοστό 36,8%.

Η θέση της Ελλάδας
Η χώρα μας ανήκει στην κατηγορία 40%-49%, αφού το 44,3% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι πιστύουν στην Κόλαση. Στην ίδια κατηγορία με εμάς ανήκουν η Βόρεια Μακεδονία (47,5%), η Κροατία (40,1%), η Κύπρος (49,5%) και η Λιθουνία (40,7%).

Τέλος, η χώρα που έχει καταγράψει το υψηλότερο ποσοστό, το συντριπτικό 90,6% είναι η Τουρκία, με το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο να είναι 72,1% και να καταγράφεται στη Βοσνία. Πάνω από 50% καταγράφηκε επίσης στο Μαυροβούνιο (52%), στη Ρουμανία (55,5%) και στην Πολωνία (53,4%).