Πώς προκαλείται ο καρκίνος;

Πώς προκαλείται ο καρκίνος;

Ο καρκίνος είναι μία γενετική ασθένεια. Η εκδήλωση του καρκίνου συνδέεται με αλλαγές στα γονίδια, μέσω των οποίων καθορίζεται η ανάπτυξη των κυττάρων, η κυτταρική διαίρεση και η κυτταρική λειτουργία εν γένει.

Τα γονίδια είναι φορείς της γενετικής πληροφορίας, βάσει της οποίας προάγεται η σύνθεση των πρωτεϊνών.

Σε γενικές γραμμές τα καρκινικά κύτταρα φέρουν σημαντικές αλλαγές στο γενετικό τους υλικό εν σχέσει με τα φυσιολογικά κύτταρα. Οι αλλαγές αυτές άλλοτε αποτελούν αυτό καθαυτό το αίτιο του καρκίνου, άλλοτε όμως αποτελούν αποτέλεσμα της εκδήλωσής του.

Τι είδους αλλαγές στα γονίδια ενδέχεται να οδηγήσουν στην εκδήλωση καρκίνου;

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ