Όλα τα νεότερα για τους μονίμους στους δήμους

Όλα τα νεότερα για τους μονίμους στους δήμους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συλλογής αιτημάτων (δήμων και ΔΕΥΑ) από το υπουργείο Εσωτερικών για την δημιουργία την προκήρυξης μονίμων θέσεων.

 

Η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στην αδυναμία μικρών δήμων να ολοκληρώσουν το αίτημα τους και συμπεριληφθούν στον πίνακα κατανομής θέσεων. Ζητούν ειδικότητες που δεν προβλέπονται στο οργανόγραμμα τους.

 

Σημειώστε ότι οι ίδιες αρρυθμίες είχαν παρουσιαστεί και στην διαδικασία δημιουργίας της προκήρυξης 3Κ/2018.

Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής και θα σταλεί η προκήρυξη στο ΑΣΕΠ

Η νέα προκήρυξη, όχι απλώς θα υπερβεί τις 1.000 θέσεις αλλά πιθανότατα θα προσεγγίσει τις 1.200.

Μέχρι στιγμής οι ειδικότητες που έχουν καταγραφεί και θα συμπεριληφθούν στην προκήρυξη είναι:

 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

 

Βιολόγοι

Γεωλόγοι

Διοικητικοί

Μηχανικοί περιβάλλοντος

Πολιτικοί μηχανικοί

Οικονομολόγοι

 

Τεχνολογική Εκπαίδευση

 

Διοικητικοί

Διοικητικού – Οικονομικού

Λογιστές

Μηχανικοί Η/Υ

Μηχανικοί Δομικών Έργων

Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Διοικητικού – Λογιστικού

Ηλεκτρολόγοι

Εργοδηγοί

Μηχανοτεχνίτες

Μνημοτεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων

Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων

Οδηγοί

Χειριστές Η/Υ

Χειριστές μηχανημάτων έργου

Χειριστές μηχανημάτων καθαριότητας

 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

 

Βοηθητικό προσωπικό

Γενικών καθηκόντων

Επιστάτες καθαριότητας

Εργάτες καθαριότητας

Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων

Εργάτες εξωτερικών χώρων

Υδρονομείς

Προσωπικό καθαριότητας

Φύλακες

workenter.gr