ΕΕΔΕ: Δύο δράσεις κατάρτισης για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών

ΕΕΔΕ: Δύο δράσεις κατάρτισης για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.exagogiko-eede.gr που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον β΄ κύκλο των πράξεων κατάρτισης και συμβουλευτικής της ΕΕΔΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά ειδικότητες του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων κυρίως στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής και στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics. Η ΕΕΔΕ είναι συνδικαιούχος από κοινού με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Πράξης αυτής, για την οποία έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος.

Ειδικότερα, οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1.2.1992 μέχρι και 31.01.1999, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα και να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη τέτοια δράση.

Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας του προγράμματος θα λάβουν πιστοποιητικά ανά ειδικότητα, τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων».

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ και το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ ανά ώρα. Ανέρχεται, δηλαδή, συνολικά για κάθε ωφελούμενο στο ποσό των 1.471 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

 

enikonomia

Σχετικά TAGS:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ Εργασία

Σχετικά TAGS:
-
Σχολιάστε το άρθρο: