Αλλάζει και η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα σχολεία

Αλλάζει και η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα σχολεία

Τετράωρη διδασκαλία μετά το πέρας των μαθημάτων, αρχικά για τα αγγλικά και ακολουθούν γαλλικά και γερμανικά - Προκρίνουν και πιστοποίηση χρήσης της γλώσσας εντός του σχολείου

Την τετράωρη διδασκαλία των ξένων γλωσσών μετά το πέρας του ωραρίου συζήτησαν καθηγητές μέλη των ΔΣ των επιστημονικών φορέων της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας με αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου Παιδείας.

Όπως τονίστηκε στη συζήτηση, σε πρώτο στάδιο οι αλλαγές και η τετράωρη διδασκαλία μετά το πέρας του ωραρίου, θα αφορούν αποκλειστικά στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και σε επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά  θα αφορούν και στη διδασκαλία της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας. Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών γαλλικής και γερμανικής στο Λύκειο θα χρησιμοποιηθούν κατ’ αρχήν τα αντίστοιχα βιβλία της Γ΄  Γυμνασίου.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει την  ενσωμάτωση της πιστοποίησης της Αγγλικής, ως πρώτης ξένης γλώσσας, εντός του σχολείου. Στο ίδιο πλαίσιο μελετάται να δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές να εκπαιδευτούν στη δεύτερη ξένη γλώσσα, στο επίπεδο των έξι ωρών στη Γ' Λυκείου και των τεσσάρων ωρών στη Β' Λυκείου.

Τα μέλη των Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, είχαν σειρά επαφών με στελέχη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για να ενημερωθούν σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές, που εξαγγέλλονται στο χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης και να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους για τα εκκρεμούντα θέματα που αφορούν στους κλάδους των καθηγητών ξένων γλωσσών, αλλά και να διατυπώσουν τις προτάσεις των Επιστημονικών φορέων που εκπροσωπούν, για την αναβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως λένε οι ίδιοι οι καθηγητές, «κατ’ αρχήν προς όλα τα στελέχη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διατυπώσαμε τις προτάσεις των Επιστημονικών Φορέων που εκπροσωπούμε, για την αναβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης». Και διευκρινίζουν: «Ειδικότερα από τη συζήτηση με τα εν λόγω στελέχη προέκυψαν τα εξής:

Σε συνάντηση με την κ. Αικατερίνη Τρίμη, συνεργάτη του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, ενημερωθήκαμε για τις προγραμματιζόμενες αλλαγές σε ότι αφορά στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο Λύκειο. Η κ. Τρίμη μας διευκρίνισε ότι οι όποιες αλλαγές στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο Λύκειο και το εξαγγελθέν πρόγραμμα από το Υπουργείο για την 4ωρη διδασκαλία τους μετά το πέρας του ωραρίου σ’ αυτό  θα λάβουν χώρα κατά στάδια. Σε πρώτο στάδιο οι αλλαγές και η 4ωρη διδασκαλία  μετά το πέρας του ωραρίου θα αφορούν αποκλειστικά στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και σε επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά  θα αφορούν και στη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας. Μας πληροφόρησε επίσης ότι για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών της Γαλλικής και Γερμανικής στο Λύκειο θα χρησιμοποιηθούν κατ’ αρχήν τα αντίστοιχα βιβλία της Γ΄  Γυμνασίου.

Στη συνάντηση που ακολούθησε με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ  κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντάτο, ενημερώθηκαμε, ότι το Υπουργείο καταβάλλει προσπάθειες για τη δυνατότητα διασύνδεσης της  διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στο Γυμνάσιο με το Κρατικό  Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, ξεκινώντας από την Αγγλική γλώσσα. Θα καταβληθεί προσπάθεια και εάν καταστεί δυνατόν θα εφαρμοστεί η Πιστοποίηση και στη Β΄ Ξένη Γλώσσα».

Οι καθηγητές έλαβαν διαβεβαβιώσεις ότι: «Σε πρώτο στάδιο οι αλλαγές στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο Λύκειο και η 4ωρη διδασκαλία  μετά το πέρας του ωραρίου σ’ αυτό θα αφορούν αποκλειστικά στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και σε επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά  θα αφορούν και στη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας και ως προς τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, (βιβλία), για τις Ξένες Γλώσσες στο Λύκειο θα γίνει τουλάχιστον για το επόμενο σχολικό έτος, διαχείριση ήδη υπάρχοντος υλικού. Πρόθεση επίσης του υπουργείου, όπως τους μεταφέρθηκε «είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π.) έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα των τμημάτων και των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό πριν το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους και να ακολουθήσει η καθολική πλήρωση τους με το ανάλογο προσωπικό πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους».

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων εξέθεσαν τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν προκύψει σε βάρος της μαθησιακής διαδικασίας και τις άμεσες επιπτώσεις στο εργασιακό καθεστώς των καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων».

protothema.gr