ΑΣΕΠ: Έρχονται δύο προκηρύξεις με 1.178 μόνιμες θέσεις

08 Απριλίου 2019, 17:45

ΑΣΕΠ: Έρχονται δύο προκηρύξεις με 1.178 μόνιμες θέσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για συνολικά 1.178 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Είναι ενδεικτικό πως οι 110 θέσεις είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και αφορούν ειδικότητες, όπως αυτή των ακτινοφυσικών, της διαιτολογίας, διοικητικού - οικονομικού, μηχανολόγων μηχανικών, πληροφορικής, φαρμακοποιών, χημικών, βιολόγων και νοσηλευτών. Αντίστοιχα, οι 458 θέσεις είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με ειδικότητες, όπως διατροφής - διαιτολογίας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ραδιολογίας - ακτινολογίας, νοσηλευτικής, διοικητικού - λογιστικού, φυσικοθεραπείας, διοίκησης μονάδων υγείας.

Ακολουθούν, 381 θέσεις Δευτεροβάθμιας (π.χ. βοηθοί ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθοί φαρμακείου, διοικητικού - λογιστικού, νοσηλευτικής) αλλά και 167 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με ειδικότητες όπως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό ειδικότητας νοσοκόμων, προσωπικό καθαριότητας, μεταφορείς ασθενών, βοηθοί θαλάμων).

Για ορισμένες θέσεις πέρα από τα απαραίτητα προσόντα, απαιτούνται και πρόσθετα, τα οποία θα πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Μεταξύ των πρόσθετων προσόντων και ανάλογα με την ειδικότητα, είναι και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου ενώ για ορισμένες θέσεις απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικού νοσοκομείου - ακτινοφυσικού Ιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει αύριο 9 Απριλίου και λήγει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη 2 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 14.00. Αξίζει να σημειωθεί πως το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ ενώ κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Στο μεταξύ, στο Εθνικό Τυπογραφείο έχει σταλεί η προκήρυξη 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 62 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ - «Enterprise Greece» (υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης). Πρόκειται για 56 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (μηχανικών, νομικών, περιβάλλοντος, πληροφορικής) και 6 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (διοικητικού - λογιστικού, πληροφορικής). Θα πρέπει να επισημανθεί πως για όλες τις θέσεις απαιτούνται απαραίτητα αλλά και πρόσθετα προσόντα, ανάλογα με τις ειδικότητες και την εκπαιδευτική βαθμίδα