Προσλήψεις: Πράσινο φως για 1.125 συμβασιούχους στους ΟΤΑ

05 Απριλίου 2019, 16:55

Προσλήψεις: Πράσινο φως για 1.125 συμβασιούχους στους ΟΤΑ

Ο υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε την υπουργική απόφαση για την πρόσληψη 1.125 συμβασιούχων στους ΟΤΑ – Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τον αριθμό των συμβασιούχων που θα προσλάβει κάθε φορέας

Σε 1.125 προσλήψεις συμβασιούχων αναμένεται να προχωρήσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά και την απόφαση έγκρισης που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης. 

Με βάση την απόφαση για την πρόσληψη συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α' βαθμού, η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και το αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Από την απόφαση προκαλεί δαπάνη ποσού 10.550.250,00 € περίπου, σε βάρος των προϋπολογισμών των Φορέων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που αυτοί εισπράττουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.