Ποιες θα είναι οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

06 Οκτωβρίου 2019, 12:27

Ποιες θα είναι οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Θα επηρεαστούν συνολικά 21 φόροι, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται ήδη

Στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας σε όλη τη χώρα προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, αλλαγές που θα επηρεάσουν σημαντικά συνολικά 21 φόρους, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται επί των ακινήτων.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι, οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων να αποτυπώνουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς. Ήδη, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, έθεσε το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές των αλλαγών στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών, εστιάζοντας στην ανάγκη της χωρικής επέκτασης του συστήματος, του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της αντικειμενικότητας του πλαισίου, ώστε να καταστεί η φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία οικονομικά πιο αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη.

Η μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, κατά την πρώτη φάση αυτής, θα εστιάσει σε δύο πεδία, τα οποία και παρουσιάζουν δομικές αδυναμίες. Το ένα πεδίο αφορά την επέκταση και τον εξορθολογισμό του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος της περιουσίας είναι εκτός ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως περιοχές στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, αν και είναι εντός σχεδίου, ενώ και η προσέγγιση επί της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εκτός σχεδίου παρουσιάζει αδυναμίες.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, είναι να διορθωθούν αυτές οι δομικές υστερήσεις μέσα από τη χρήση τεχνολογίας και ψηφιακών δεδομένων, αλλά και με τη συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων. Το άλλο πεδίο αφορά τα κενά που εντοπίστηκαν στο σύστημα των ιδιωτών εκτιμητών και χρήζουν αλλαγών και βελτίωσης, δίνοντας έμφαση στην τυποποίηση της διαδικασίας, ώστε να δίνει καλύτερα, πιο αξιοποιήσιμα και όσο γίνεται πιο αντικειμενικά αποτελέσματα μέσα στην υποκειμενικότητα της εκτίμησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα κινηθεί και το έργο της Ομάδας Εργασίας, η οποία και αποτελείται από πανεπιστημιακούς, εμπειρογνώμονες και στελέχη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και υπουργείων. Ειδικότερα, το έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι η εξέταση του νομοτεχνικού και τεχνικού πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών, η αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου, η υποβολή προτάσεων για την καλύτερη υλοποίηση της μεταρρύθμισης, η δημιουργία σχεδίου δράσης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος.

Ένα εγχείρημα που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:

- Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών των ακινήτων μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών,

- Την τυποποίηση με βάση τα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα, της διαδικασίας εκτιμήσεων από τους ιδιώτες εκτιμητές,

- Την προώθηση της ψηφιοποίησης της διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, ώστε να αυτοματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία κατά τα επόμενα χρόνια,

- Την επέκταση της κάλυψης των ζωνών του συστήματος προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εντός σχεδίου για να μην υπάρχουν κενά,

- Τη δικαιότερη αντιμετώπιση των ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου, σε όλη την επικράτεια,

- Την προώθηση όλων των αναγκαίων νομοθετικών αλλαγών και διατάξεων, ώστε να καταστεί το περιβάλλον της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας οικονομικά πιο αποτελεσματικό και κυρίως, κοινωνικά πιο δίκαιο.