Πυροσβεστήρας στο αυτοκίνητο: Πόσο είναι το πρόστιμο εάν δεν τον έχω;

Πυροσβεστήρας στο αυτοκίνητο: Πόσο είναι το πρόστιμο εάν δεν τον έχω;

Η ύπαρξη πυροσβεστήρα είναι υποχρεωτική σε κάθε αυτοκίνητο, αφού αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο ασφάλειάς του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η παρουσία του πυροσβεστήρα σε ένα αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική. Οι λόγοι είναι οι προφανείς και σχετίζονται φυσικά με την ασφάλεια, τόσο του οδηγού και των επιβατών όσο και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου. Κι αυτό γιατί οι πιθανότητες κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς πολλαπλασιάζονται από τη στιγμή που θα παρέμβουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, πριν ακόμα προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Για να συμβεί αυτό χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδράσουμε, αλλά και ο εξοπλισμός κατάσβεσης να είναι κατάλληλος και πάνω απ’ όλα λειτουργικός.

Εστιάζοντας, λοιπόν, στο πυροσβεστήρα, το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι ο τύπος του ή αν προτιμάτε το υλικό πυρόσβεσης. Ως γνωστόν, υπάρχουν τρεις διαδεδομένοι τύποι πυροσβεστήρων εκ των οποίων μόνον ο ένας θεωρείται κατάλληλος για τη χρήση στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο πυροσβεστήρας ενός επιβατικού αυτοκινήτου πρέπει να είναι ξηράς κόνεως κατάλληλο για κατηγορία πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C.

Αυτό επί της ουσίας αυτό σημαίνει ότι ο πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως θα πρέπει να φτάνει σε χωρητικότητα τουλάχιστον τα δύο κιλά, να διαθέτει πιστοποίηση CE, να μην έχει υπερβεί τον χρόνο «ζωής» του και φυσικά να μην έχει χρησιμοποιηθεί ξανά. 
Μάλιστα, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την ετήσια συντήρηση του πυροσβεστήρα, διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της χρήσης του.

Στην περίπτωση που ένα αυτοκίνητο δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης το πρόστιμο το οποίο προβλέπεται είναι 80 ευρώ, ωστόσο, όπως προαναφέραμε το ζητούμενο δεν είναι η αποφυγή κάποιου προστίμου αλλά η ασφάλεια του οδηγού, των επιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρα από τον τύπο του πυροσβεστήρα και την κατασβεστική δυνατότητά του, κρίσιμη είναι και η θέση στην οποία βρίσκεται τοποθετημένος καθώς αυτή θα επηρεάσει και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα αντίδρασής μας σε ενδεχόμενη πυρκαγιά.

carandmotor.