Μπουζί αυτοκινήτου: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για βλάβες και αντικατάσταση

Μπουζί αυτοκινήτου: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για βλάβες και αντικατάσταση

Ο αναφλεκτήρας ή μπουζί είναι στοιχείο του συστήματος ανάφλεξης ενός κινητήρα που σκοπό έχει να προκαλεί σπινθήρα αρκετά ισχυρό μέσα στο θάλαμο καύσης ώστε να προκαλεί, έτσι την καύση του μίγματος αέρα-καύσιμου. 

Η καλή του κατάσταση έχει σημαντική επιρροή στην λειτουργία κινητήρα, καθώς είναι πολύ πιθανό να συμβεί απώλεια σπινθήρα. Πρέπει, επίσης, να επιτρέπει την κρύα εκκίνηση, πρέπει να εγγυάται ότι δε θα υπάρχουν περιπτώσεις απώλειας σπινθήρα κατά την απότομη αύξηση των στροφών του κινητήρα και να αντέχει όταν ο κινητήρας λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ανάγκες αυτές πρέπει να εξυπηρετούνται σε όλη τη διάρκεια ζωής των μπουζί.

Βλάβες των μπουζί
Αρκεί, τις περισσότερες φορές, ο οπτικός έλεγχος του τμήματος για την αξιολόγηση της κατάστασης των μπουζί και τον εντοπισμό της αιτίας των βλαβών. Οι πιο συνηθισμένες βλάβες των μπουζί είναι:

  • Φθορά της επιφάνειας εργασίας
  • Ράγισμα ή λέρωμα της μόνωσης
  • Ύπαρξη επικαθίσεων στο τμήμα
  • Διαφορετική από το πρότυπο, απόσταση ανάμεσα στα ηλεκτρόδια
  • Κατεστραμμένο στέλεχος.

Ενώ κάποιες από τις αιτίες βλαβών είναι:
Γήρανση του πυρήνα, Φθαρμένα ελατήρια εμβόλου, Φραγμένη ή κατεστραμμένη αντλία νερού του συστήματος ψύξης, Λανθασμένη τοποθέτηση των μπουζί, Βραδεία ανάφλεξη, Υπερφόρτωση του κινητήρα, Δυσλειτουργία του συστήματος ψύξης.

Αντικατάσταση μπουζί - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Τα διαστήματα αντικατάστασης των μπουζί εξαρτώνται από την τεχνολογία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή τους, κυρίως όσον αφορά την αντίσταση αυτών των υλικών στην ηλεκτρική και τη θερμική διάβρωση.
Η εκτιμώμενη απόσταση σε χιλιόμετρα για τα τυπικά μπουζί νικελίου είναι μεταξύ 30.000 και 45.000 χλμ., για τα μπουζί πλατίνας περίπου 70.000 χλμ. και για τα μπουζί διπλής πλατίνας περισσότερα από 80.000 χιλιόμετρα. Η εκτιμώμενη απόσταση σε χιλιόμετρα των μπουζί ιριδίου - ανάλογα με το πάχος του κεντρικού ηλεκτροδίου και την κατασκευή του ηλεκτροδίου γείωσης - κυμαίνεται από 60.000 χλμ. έως 120.000 χλμ.

Έχει σημασία η κατασκευή
Το κεντρικό ηλεκτρόδιο και η κατασκευή του ηλεκτροδίου γείωσης έχουν τεράστια επίδραση στη διαδικασία καύσης. Όσο μικρότερη είναι η επιφάνεια του κεντρικού ηλεκτροδίου, τόσο χαμηλότερη είναι η τάση που απαιτείται για την καύση. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων.

Το ηλεκτρόδιο γείωσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.  Ένας άλλος τρόπος για να αυξηθεί η ευκολία ανάφλεξης είναι η χρήση των πλακών πολύτιμων μετάλλων που συγκολλούνται στο ηλεκτρόδιο γείωσης.

Κινητήρες φυσικού αερίου
Τι γίνεται με τους κινητήρες αερίου; Η θερμοκρασία λειτουργίας σε έναν κινητήρα LPG, CNG ή LNG είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με τους κινητήρες βενζίνης, καθώς το μείγμα αερίου/αέρα καίγεται σε υψηλότερη θερμοκρασία. Αυτή η υψηλότερη θερμοκρασία, σε συνδυασμό με την αυξημένη ηλεκτρική διάβρωση από τα εναλλακτικά καύσιμα, δίνει μια διαφορετική διάρκεια ζωής σε ένα μπουζί σε σύγκριση με τους κανονικούς κινητήρες βενζίνης. Αυτή η διαφορά μπορεί να είναι αρκετά σημαντική και εξαρτάται από την εφαρμογή του οχήματος.
Επιπλέον, η τάση ανάφλεξης που απαιτείται για την ανάφλεξη του μείγματος αέρα/LPG είναι πολύ υψηλότερη από αυτήν που απαιτείται για την ανάφλεξη του μείγματος βενζίνης/αέρα. Στην περίπτωση ενός μείγματος αερίου/αέρα, μια τάση ανάφλεξης 10-15 kV είναι συνήθως επαρκής. Οι κινητήρες LPG απαιτούν υψηλότερη τάση ανάφλεξης, περίπου 25-30 kV.

Η αυξημένη τάση και θερμοκρασία καύσης των κινητήρων LPG σημαίνει ότι τα μπουζί που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους κινητήρες θα πρέπει να αντικαθιστώνται πιο συχνά.

Κατά συνέπεια, στους κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μπουζί ιριδίου με ηλεκτρόδια γείωσης από πλατίνα.

Πως να αλλάξετε μπουζί
Πολλοί παραγωγοί δηλώνουν πως τα μπουζί δεν επισκευάζονται, αλλά μόνον αντικαθίστανται. Η αλλαγή των μπουζί πρέπει να εκτελείται με την ακόλουθη διαδικασία:

  • Αποσυνδέστε τα μπουζοκαλώδια.
  • Καθαρίστε από τη βρωμιά τα μπουζί, χρησιμοποιώντας τον αέρα ενός συμπιεστή.
  • Τοποθετήστε καινούρια μπουζί, τσεκάροντας αυστηρά την καταλληλότητά τους (το κενό αναγράφεται στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή).

Πληροφορίες για τα μπουζί από το antallaktikaexartimata.gr

Πως να αλλάξετε μπουζί - tosynergeio.gr