Η MI5 προειδοποίησε ότι μια πράκτορας της Κίνας ενδέχεται να δρα στο βρετανικό κοινοβούλιο

Η MI5 προειδοποίησε ότι μια πράκτορας της Κίνας ενδέχεται να δρα στο βρετανικό κοινοβούλιο