Τι αφορά το ενταξιακό κεφάλαιο 33 της Τουρκίας

Πολλής λόγος έγινε σήμερα με το ενταξιακό κεφάλαιο 33, το οποίο εκτός απροόπτου θα ανοίξει για την Τουρκία. Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να δούμε τι ακριβώς αφορά το κεφάλαιο αυτό.  Το κεφάλαιο 33 είναι το κεφάλαιο οικονομικής και νομισματικής Ένωσης.

Καλύπτει τους κανόνες που αφορούν την πιστοποίηση της απαραίτητης και ικανοποιητικής οικονομικής επάρκειας για την συνεισφορά της χώρας (ίδιους πόρους) μετά τη ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, συνήθως αφορά έσοδα από φορολογίες, αγροτικά τέλη και άλλου τύπου συνεισφορές στο κράτος και σε τελική ανάλυση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Το κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη διοικητική και διαχειριστική δομή για να μπορεί να συντονίζει και να υπολογίζει σωστά και αποτελεσματικά, να πληρώνει και να ελέγχει τους οικονομικούς του πόρους, έτσι ώστε αυτοί να είναι σε συνάφεια με τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να σημειώσουμε ότι το κεφάλαιο 33 δεν είναι ένα από τα κεφάλαια τα οποία είχε μπλοκάρει η Κύπρος. Αντιθέτως αυτοί που είχαν μπλοκάρει το συγκεκριμένο κεφάλαιο ήταν οι Γάλλοι. Συγκεκριμένα το 2007, το κεφάλαιο αυτό μπλοκαρίστηκε από τη Γαλλία, με την αιτιολογία ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ένταξη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της χώρας.