Προσλήψεις με αμοιβή έως 2.045 ευρώ στο Δημόσιο: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Προσλήψεις με αμοιβή έως 2.045 ευρώ στο Δημόσιο: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα 17 Ιουνίου 2024 στις 3 μμ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με τις νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη θέσεων εργασίας με μηνιαία αμοιβή έως 2.045 ευρώ στο Δημόσιο.

 Πρόκειται για το  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής στο οποίο θα καλυφθούν οι παρακάτω θέσεις εργασίας: δύο φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα ενός  Στελέχους Επιστημονικής & Διοικητικής Υποστήριξης (κωδικός θέσης 100) και ενός  Στελέχους Δημοσιότητας (κωδικός θέσης : 101), για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου «Space4Cities: Integrating Galileo and Copernicus downstream applications to support dynamic use of Public spaces» με το ακρωνύμιο «Space4Cities», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon Europe και στο οποίο το Π.Τ.Α. Αττικής συμμετέχει ως εταίρος.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για τις προσλήψεις αυτές τα εξής:

 1.Το Αντικείμενο

Α.ΚΩΔΙΚΟΣ: 100 – Υπεύθυνος Επιστημονικής & Διοικητικής ΥποστήριξηςΑντικείμενο:

 Συνολική εποπτεία της προόδου του αντικειμένου του έργου, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.
Υποστήριξη καταγραφής – επεξεργασίας – ανάλυσης δεδομένων.
Υποστήριξη διαδικασίας εκπόνησης απαιτήσεων χρηστών (user requirements).
Ενεργοποίηση και συντονισμός ενδιαφερομένων μερών (stakeholders).
Υποστήριξη διαδικασίας ανοικτής διαβούλευσης (Open Market Consultation – OMC) και έκδοσης αναλυτικών προδιαγραφών (Request For Proposal – RFP) της διαδικασίας Προ-εμπορικής Προμήθειας (PCP).
Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων και προετοιμασίας συμβάσεων
Υποστήριξη διεξαγωγής πιλοτικών, δοκιμών και αξιολόγησης των πρωτοτύπων.
• Παροχή υποστήριξης στα επιστημονικά στελέχη.
Προετοιμασία αναφορών και εκθέσεων προόδου.
Εφαρμογή συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας δεδομένων.

Β. ΚΩΔΙΚΟΣ: 101 – Υπεύθυνος Δημοσιότητας

Αντικείμενο: 

Διαχείριση επικοινωνίας έργου.
Παρακολούθηση υλοποίησης του επικοινωνιακού πλάνου.
Σχεδιασμός και συντονισμός διασύνδεσης με άλλους φορείς.
Διαβούλευση / συνεργασία με υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς για ενημέρωση.
2. Η διάρκεια σύμβασης
Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται έως και 38 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το Π.Τ.Α. Αττικής διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης ή τροποποίησης του χρόνου απασχόλησης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

3. Η αμοιβή στελέχους
Η αμοιβή του στελέχους με κωδικό θέσης 100: 
Υπεύθυνος Επιστημονικής & Διοικητικής Υποστήριξης ορίζεται έως το ποσό των 77.710,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, εισφορών, ΦΠΑ, κ.ά.) για το συνολικό διάστημα των τριάντα οκτώ (38) μηνών, ή αναλογικά για τους μήνες απασχόλησης (38 * 2.045,00  ευρώ  μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε περισσότερα για τις προσλήψεις εδώ

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα