Προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις

Προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις

Πλήρους απασχόληση για καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022 – 2023.


 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 67 ετών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.