Πανελλαδικές 2021 - Θέματα Μαθηματικά: Απαιτούσαν γνώσεις προηγούμενων ετών

Πανελλαδικές 2021 - Θέματα Μαθηματικά: Απαιτούσαν γνώσεις προηγούμενων ετών

Με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα) συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, τα ερωτήματα καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της ύλης με σαφή τρόπο.

Τα θέματα σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με το σχολικό βιβλίο και απαιτούν βασικές γνώσεις από προηγούμενες τάξεις.

Η σωστή κλιμάκωση της δυσκολίας των θεμάτων δεν αποθαρρύνει τους υποψήφιους ως προς την επεξεργασία τους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε η κατανομή της βαθμολογίας να είναι ομαλή.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τις απαντήσεις των θεμάτων για τα Μαθηματικά (ΕΠΑΛ)

 δείτε τα θέματα