Προσλήψεις 1.000 οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις: Όροι και προϋποθέσεις

Την κατάταξη των 1.000 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, προβλέπουν οι σχετικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, σε υλοποίηση της κοινής διυπουργικής απόφασης των υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι Ειδικών ∆υνάµεων, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα και τους έχει απονεµηθεί µία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους τα δικαιολογητικά έως την 27η Μαρτίου (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα).

Οι οπλίτες θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στις Μονάδες Ενόπλων ∆υνάµεων που υπηρετούν, εφόσον απολύονται οριστικώς από 27 Απρ. ’17 έως 27 Ιουν ’17, και οι έφεδροι στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ενοπλες ∆υνάµεις.

Οπως είναι γνωστό, οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης θα κατανεμηθούν στα τρία Οπλα για την κάλυψη αναγκών μάχιμων μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ως εξής:

– 600 θέσεις για το Στρατό Ξηράς

– 200 θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό

– 200 για την Πολεμική Αεροπορία.

Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και θα κριθούν ανακατατασσόμενοι, καθώς και ένα ποσοστό 20% των επιλαχόντων, θα ενημερωθούν µε δική τους ευθύνη από τις στρατολογικές υπηρεσίες και τις ιστοσελίδες των Γενικών Επιτελείων σχετικά µε την παρουσίασή τους, για την εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας, η οποία είναι υποχρεωτική για τη συµµετοχή τους στην επιλογική διαδικασία.

Σε περίπτωση µη πλήρωσης του αριθµού των ανακατατασσομένων ή επανακατατασσοµένων σε κάθε ειδικότητα, οι κενές θέσεις θα προστίθενται σε άλλη ειδικότητα, κατά την απόλυτη σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους πίνακες των σχετικών εγκυκλίων.

Ολόκληρες οι εγκύκλιοι έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Γενικών Επιτελείων:

-Για το Στρατό Ξηράς ( www.army.gr)

-Για το Πολεμικό Ναυτικό (www.hellenicnavy.gr) και

-Για την Πολεμική Αεροπορία (www.haf.gr)

etypos

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ