Κατάταξη 2017: Αυτά που πρέπει να έχει ο νεοσύλλεκτος

O στρατός έχει δημοσιεύσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύουν οι κατ’ εξαιρέσεις τοποθετήσεις για κοινωνικούς λόγους. Διαβάστε αναλυτικά ποιες κατηγορίες δικαιούνται ευνοϊκή τοποθέτηση και όλα όσα δικαιολογητικά πρέπει να έχετε μαζί σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3421/2005 «Περί Στρατολογίας των Ελλήνων» στις παρακάτω κατηγορίες δεν εφαρμόζεται η προβλεπόμενη πορεία τοποθετήσεων:

1. Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω ή είναι τυφλός, μετά την αρχική εκπαίδευση υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφ' όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη Μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με τους γονείς τους.

2. Ο ένας από τους δύο αδελφούς που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις των Ενόπλων δυνάμεων, μετά από την αρχική εκπαίδευση υπηρετεί στο τόπο συμφερόντων του, εφ' όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής. Οι δίδυμοι αδελφοί εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια Μονάδα του τόπου συμφερόντων τους, εφ' όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής.

3. Οι οπλίτες που ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης των σε εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, τοποθετούνται μετά το πέρας της αρχικής εκπαιδεύσεως σε Μονάδες πλησίον του Θεραπευτικού Κέντρου - Κοινότητας απ' όπου απεξαρτήθηκαν, εφ' όσον το ζητήσουν οι ίδιοι μετά την κατάταξη τους και αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.

Επιπλέον των ανωτέρω οι οπλίτες που αντιμετωπίζουν ένα ή περισσότερα από τα «όλως εξαιρετικά» παρακάτω κοινωνικά προβλήματα, δύνανται να υποβάλουν δια μέσου των ΚΕΝ που κατετάγησαν, μόνο οι ίδιοι, αίτηση για κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ή ειδικής εκπαίδευσης, προκειμένου να υπηρετήσουν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφόσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη Μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με τους γονείς τους.

Όλα τα διακαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση

α)Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό άνω του 67% ή είναι τυφλός, μετά την βασική εκπαίδευση υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφ’ όσον υπάρχει Μονάδα ή στην πλησιέστερη Μονάδα

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα)

Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή (κρατικό νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα) για την πάθηση (συγκεκριμένα και όχι γενικά όπως κοινή νόσος) και το ποσοστό αναπηρίας (έκδοση εντός τελευταίου έτους).

Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας ότι συνοικούν μετά του γονέα (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

β)Ο ένας από τους δύο αδελφούς που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από την Αρχική εκπαίδευση υπηρετεί στο τόπο συμφερόντων του, εφ’ όσον υπάρχει Μονάδα του Ο – Σ στο οποίο ανήκει ή στην πλησιέστερη αυτής

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα)

Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη που παραχωρεί το δικαίωμα στον αδελφό του

Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη που θα κάνει χρήση του δικαιώματος.

Βεβαίωση της Μονάδας ότι υπηρετούν κανονικά οι παραπάνω οπλίτες

γ)Δίδυμοι που κατατάσσονται υπηρετούν στο τόπο συμφερόντων τους, εφ’ όσον υπάρχει Μονάδα του Ο – Σ στο οποίο ανήκουν

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα)

Οι οπλίτες που ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης των σε εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, τοποθετούνται μετά το πέρας της Αρχικής Εκπαίδευσης, σε Μονάδες πλησίον του Θεραπευτικού Κέντρου – Κοινότητας απ’ όπου απεξαρτήθηκαν,

Βεβαίωση εγκεκριμένου κέντρου απεξάρτησης ότι παρακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης

δ)Πρόσφατος θάνατος γονέα

(εντός 2 ετών)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(έκδοση εντός τελευταίου μήνα)

Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα

ε)Οπλίτες έγγαμοι ή άγαμοι με αναγνωρισμένο παιδί ή παιδιά.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(έκδοση εντός τελευταίου μήνα)

Τέκνα ή αδέρφια θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Βεβαίωση θανάτου ένεκα της υπηρεσίας, του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων

στ)Οπλίτες των οποίων ένας εκ των δύο γονέων ή αδελφός – αδελφή πάσχουν από ανίατες ασθένειες (καρκίνος, aids, λευχαιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, altshaimer, άνοια, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου).

Πιστοποιητικό από Δημόσια Αρχή (κρατικό νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα) περί της αναπηρίας, του είδους της πάθησης (νόσου) και της σοβαρότητας της πάθησης (ποσοστό αναπηρίας) του γονέα ή των αδελφών(έκδοση εντός τελευταίου έτους ή να ισχύει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα).

Βεβαίωση Δήμου ή κοινότητας, ότι συνοικούν μετά του γονέα και αδελφών(έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

ι)Οπλίτες των οποίων αδελφός ή αδελφή είναι τυφλός ή πάσχουν από βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω

Πιστοποιητικό από Δημόσια Αρχή (κρατικό νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα) περί της αναπηρίας, του είδους της πάθησης (νόσου) και της σοβαρότητας της πάθησης (ποσοστό αναπηρίας) του γονέα ή των αδελφών(έκδοση εντός τελευταίου μήνα ή να ισχύει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα).

Εκκαθαριστικό Εφορίας

ια)Βεβαίωση Δήμου ή κοινότητας, ότι συνοικούν μετά του γονέα και αδελφών(έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Οπλίτες των οποίων ένας εκ των δύο γονέων ή αδελφός – αδελφή πάσχουν από μόνιμη βαριά αναπηρία με ανικανότητα αυτοεξυπηρέτησης

ιβ)Οπλίτης έγγαμος με σύζυγο εγκυμονούσα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Βεβαίωση από γυναικολόγο για την πιστοποίηση της κύησης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

ιγ)Πρόσφατος θάνατος τέκνου οπλίτη (εντός 2 ετών).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Ληξιαρχική πράξη θανάτου τέκνου.

ιδ)Οπλίτες με τον έναν ή και τους δύο γονείς υπερήλικες (άνω των 70 ετών).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

ιε)Οπλίτες των οποίων γονείς ή αδέρφια πάσχουν από νευρωτικές - ψυχωτικές διαταραχές με έκπτωση λειτουργικότητας σε ποσοστό 67% και άνω.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή (κρατικό νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα) για την πάθηση (συγκεκριμένα και όχι γενικά όπως κοινή νόσος) και το ποσοστό αναπηρίας (έκδοση εντός τελευταίου έτους).

Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας ότι συνοικούν μετά του γονέα ή αδελφού (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

 

Επίσης

Οπλίτες των οποίων οι γονείς ή αδέλφια πάσχουν από εγκεφαλικές νόσους που προκαλούν παράλυση σε ποσοστό 67% και άνω με βαριά κινητική αναπηρία.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο για την πάθηση (συγκεκριμένα και όχι γενικά όπως κοινή νόσος) και το ποσοστό αναπηρίας (έκδοση εντός τελευταίου έτους).

Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας ότι συνοικούν μετά του γονέα ή αδελφού (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

 

Οπλίτες των οποίων οι γονείς ή αδέλφια έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (εντός 2 ετών).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο για την πραγματοποιηθείσα μεταμόσχευση (έκδοση εντός τελευταίου έτους).

Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας ότι συνοικούν μετά του γονέα ή αδελφού (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

 

Οπλίτες με γονείς ή αδέλφια νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση - περιτοναϊκή κάθαρση.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο για την πάθηση (συγκεκριμένα και όχι γενικά όπως κοινή νόσος) και το ποσοστό αναπηρίας (έκδοση εντός τελευταίου έτους).

Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας ότι συνοικούν μετά του γονέα ή αδελφού (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

 

Οπλίτες με γονείς ή αδέλφια που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο για την πάθηση (συγκεκριμένα και όχι γενικά όπως κοινή νόσος) και το ποσοστό αναπηρίας (έκδοση εντός τελευταίου έτους).

Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας ότι συνοικούν μετά του γονέα ή αδελφού (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

 

Οπλίτες με άπορους γονείς.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Ε1 και Ε9 τελευταίου έτους πατέρα, μητέρας, ιδίου και αδελφών.

Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους πατέρα, μητέρας, ιδίου και αδελφών.

Βεβαίωση απορίας αρμόδιου φορέα.

Οπλίτες με άνεργους και τους δύο γονείς/άνεργο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Ε1 και Ε9 τελευταίου έτους πατέρα, μητέρας, ιδίου και αδελφών.

Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους πατέρα, μητέρας, ιδίου και αδελφών.

Φωτοαντίγραφα καρτών ανεργίας.

Πέρα από τα παραπάνω κοινωνικά προβλήματα θα συνεκτιμώνται και θα συνεξετάζονται και τα λοιπά κοινωνικά προβλήματα, ώστε σε περίπτωση που αυτά συνολικά, λόγω της σοβαρότητας ή της ιδιαιτερότητάς τους, χαρακτηρίζονται από μία «ΟΛΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ» κοινωνική ευαισθησία, οι οπλίτες θητείας με χαμηλό εισόδημα, θα ικανοποιούνται και θα τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση σε Μονάδες πλησίον του τόπου κατοικίας τους.

 

Αναλυτικά συνεξετάζονται και τα εξής προβλήματα :

Οπλίτες με μέλη οικογενειών άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.

Οπλίτης που είναι προστατευόμενο τέκνο γονέα, ο οποίος γονέας έχει συνολικά τρία προστατευόμενα τέκνα.

Οπλίτες με μακροχρόνια άνεργο γονέα.

Οπλίτες που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω.

 

onalert

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ