Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το Προεδρικό Διάταγμα

Στα χέρια των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών βρίσκεται το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών. ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ καλούνται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου να στείλουν γραπτώς τις απόψεις τους στο υπουργείο Παιδείας, ώστε να ακολουθήσει νέος κύκλος διαβουλεύσεων με τον υπουργό Παιδείας, πριν την οριστική διαμόρφωση του Π.Δ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση αριθμεί 70 σελίδες με βασικό σκοπό της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, να είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης, η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη σχέσεων και δικτύων συνεργασίας, μεταξύ των συντελεστών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.

Τελικός στόχος της αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, είναι η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις αυξανόμενες απαιτήσεις της Εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι άξονες της αξιολόγησης

Ρόλο αξιολογητή των εκπαιδευτικών θα έχουν οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές των σχολείων. Μάλιστα, στην περίπτωση που διαπιστώνονται προβλήματα οι «κομμένοι» κατά την αξιολόγηση εκπαιδευτικοί θα περνούν σεμινάριο επιμόρφωσης, ενώ οι καλές πρακτικές θα παρουσιάζονται από τους ίδιους τους επιτυχόντες στους συναδέλφους τους.

Σύμφωνα με σχέδιο, ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογείται ως προς την υπηρεσιακή του συνέπεια και επάρκεια από τον Διευθυντή του σχολείου όπου εργάζεται.

Από τον Σχολικό Σύμβουλο θα αξιολογείται τόσο για να διαπιστώνεται η πορεία της επαγγελματικής του ανάπτυξης όσο και για να διευκολύνονται οι διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως είναι, για παράδειγμα, η επιλογή στελεχών.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα αξιολογείται:

• Ως προς το (υπηρεσιακό/ επαγγελματικό) διοικητικό έργο από τον Διευθυντή του σχολείου (Ατομικός φάκελος + Έκθεση αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, ως πειστήριο για τo έργο του + Έκθεση Διευθυντή σχολείου).

• Ως προς το παιδαγωγικό/διδακτικό έργο από τον Σχολικό Σύμβουλο (Ατομικός φάκελος + Έκθεση αυταξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, ως πειστήριο για τo έργο του + Έκθεση Σχολικού Συμβούλου).

Πεδία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

• Πεδίο 1ο: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον: (α) Διαπροσωπικές Σχέσεις και Προσδοκίες, (β) Παιδαγωγικό Κλίμα και (γ) Οργάνωση της σχολικής Τάξης

• Πεδίο 2ο: Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Προετοιμασία Διδασκαλίας: (α) Μαθητής, (β) Στόχοι και Περιεχόμενο και (γ) Διδακτικές Ενέργειες και Εκπαιδευτικά Μέσα

• Πεδίο 3ο: Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: (α) Προετοιμασία των Μαθητών για τη Διδασκαλία, (β) Διδακτικές Ενέργειες και Εκπαιδευτικά Μέσα, (γ) Μαθησιακές Ενέργειες και (δ) Εμπέδωση και Αξιολόγηση της Νέας Γνώσης

• Πεδίο 4ο: Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια: (α) Τυπικές Υπαλληλικές Υποχρεώσεις, (β) Συμμετοχή στη Λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και (γ) Συνεργασία με Γονείς και Φορείς

• Πεδίο 5ο: Τυπικά Προσόντα και Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη: (α) Τυπικά Προσόντα και Επιστημονική Ανάπτυξη και (β) Επαγγελματική Ανάπτυξη.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί θεωρείται από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες «ασφυκτικό». ΔΟΕ και ΟΛΜΕ πίσω από τη διαδικασία της αξιολόγησης διακρίνουν φόβητρο για απολύσεις. Το υπουργείο Παιδείας, από την πλευρά του, διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρχουν κυρώσεις για όσους δεν περάσουν το «τεστ», αλλά αντίθετα θα επιβραβεύονται με βαθμολογική εξέλιξη και πρόσβαση σε διοικητικές θέσεις οι εκπαιδευτικοί που αξιολογηθούν θετικά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ Κοινωνία

Real.gr
Σχολιάστε το άρθρο: