Αναδρομικά από 100 έως 280 ευρώ: Έρχονται νέες καταβολές – Όλες οι λεπτομέρειες

Αναδρομικά από 100 έως 280 ευρώ: Έρχονται νέες καταβολές – Όλες οι λεπτομέρειες

Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να χορηγηθούν αναδρομικά από 100 ευρώ έως 280 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους και στους εργαζόμενους  των ΟΤΑ λόγω της κατάργησης της εισφοράς 1% που αποδιδόταν στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Τα ποσά αυτά εκτιμάται πως θα δοθούν και στους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ.

Το έγγραφο του ΕΦΚΑ

Οδηγίες για τη διαδικασία επιστροφής επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ μέσω της μισθοδοσίας των Δημοσίων Φορέων/Οργανισμών και της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ, που χειρίζεται τον λογαριασμό στον οποίο αποδιδόταν τα εν λόγω ποσά  δίνει με το νέο  Γενικό Έγγραφο (925401/01.07.2024) του ο Φορέας. Αναλυτικά:

Ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας υποβάλλει αίτημα επιστροφής της αχρεωστήτως καταβληθείσας ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ, προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, συγκεντρωτικά για το σύνολο των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ από την ημερομηνία κατάργησής του (για το σύνολο των υπαλλήλων) αναγράφοντας υποχρεωτικά και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του φορέα για την κατάθεση του προς επιστροφή ποσού .

Ταυτόχρονα με την αίτηση επιστροφής του εκκαθαριστή μισθοδοσίας των υπηρεσιών προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ θα πρέπει να υποβάλλεται:

-” ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ  ΤΠΔΥ”

Ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας θα συντάσσει τη βεβαίωση με την πλήρη επωνυμία του φορέα, τον ΑΜΕ, τον ΑΦΜ, με βάση τις επίσημες μισθοδοτικές καταστάσεις που έχουν υποβληθεί στην ΕΑΠ, για έναν ή και περισσότερους δικαιούχους απασχολούμενούς του, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται:

-η μισθολογική περίοδος αναφοράς της αχρεωστήτως καταβολής

-και τα ποσά που παρακρατήθηκαν ανά ασφαλισμένο.

Στην συνέχεια οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ του e-ΕΦΚΑ, για την επιστροφή του συνολικού ποσού 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ που έχει παρακρατηθεί από τον εκάστοτε φορέα μετά την 25-11-2022, ημερομηνία κατάργησής του, προς τον φορέα.

Πηγή: enikos.gr

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα