Νέο voucher διακοπών έως 200 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια – Η αίτηση

Νέο voucher διακοπών έως 200 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια – Η αίτηση

Στις 25 Ιουνίου 2024, θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Thessaly Evros Pass», το οποίο στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2023 και στις περιοχές του Έβρου που επλήγησαν από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2023. Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Thessaly & Evros Pass 2024» θα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας vouchers.gov.gr.

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι την τελευταία ημέρα της επιλεγμένης φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις προαναφερθείσες πληγείσες περιοχές.

Πώς χωρίζεται το Thessaly & Evros Pass 2024 και τα ποσά 

Το πρόγραμμα θα διαχωρίζεται σε τρεις προορισμούς:

  • Thessaly A – 100 ευρώ: Περιλαμβάνει τους Δήμους Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου, καθώς και τις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρυνίτσης του Δήμου Βόλου.
  • Thessaly B – 150 ευρώ: Περιλαμβάνει τους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών, Πύλης (εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων) και Μετεώρων.
  • Evros 200 ευρώ: Περιλαμβάνει τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα γίνεται σε τρεις χρονικούς κύκλους: Ιούλιος – Αύγουστος Σεπτέμβριος – Οκτώβριος Νοέμβριος – Δεκέμβριος

hessaly & Evros Pass 2024: Κριτήρια και Δικαιούχοι

Επισημαίνεται ότι το «Thessaly & Evros Pass 2024» δεν περιλαμβάνει εισοδηματικά κριτήρια. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εξής κατηγορίες πολιτών:

Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

Όσοι δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

Όσοι δεν είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2023-2024. Το «Thessaly & Evros Pass» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Thessaly & Evros Pass 2024: Πού χρησιμοποιείται το voucher

Το χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο και μόνο για την πραγματοποίηση συναλλαγών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σωρευτικά:

α. Σε επιλέξιμες περιοχές με Ταχυδρομικό Κωδικό που αναφέρονται στα Παραρτήματα Α,Β και Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανάλογα με τον προορισμό χρήσης που επέλεξε ο δικαιούχος και

β. συγκεκριμένα στους τομείς του τουρισμού (διαμονή, εστίαση) και των τοπικών μεταφορών, με Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes MCC) που αναρτώνται στη σελίδα του προγράμματος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και επικαιροποιούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

2. Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις όσες διαθέτουν αποκλειστικά τερματικές συσκευές συναλλαγών (POS) που ανήκουν στην κατηγορία των Web/Virtual Pos.

3. Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (θα ανοίξεις τις επόμενες μέρες) οι δικαιούχοι μπορούν να επαληθεύουν, με αναζήτηση βάσει του ΑΦΜ της επιχείρησης, εφ’ όσον το γνωρίζουν, τη δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η εφαρμογή επιστρέφει την πληροφορία σχετικά με την συμμετοχή ή μη της συγκεκριμένης επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Πηγή: e-ptolemeos.gr

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα