Για ποιους και πότε θα αυξηθούν οι μισθοί

Για ποιους και πότε θα αυξηθούν οι μισθοί

Οι αυξήσεις των μισθών βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμμάτων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρόγραμμα της ΝΔ προβλέπει αύξηση μέσου μισθού από τα 1.170 € στα 1.500 € στο βάθος της τετραετίας.

Όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση από 780 € στα 950 €, με την εφαρμογή της να γίνεται όταν το επιτρέψει η οικονομία.

Ακόμη, προβλέπεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών 1% το 2024 ή το 2025, ενώ έρχεται αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από 1/1/2024.

Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ
Το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή όλων των μισθών από το 2023.

Ακόμη, το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση μισθών 10% στους δημόσιους υπάλληλους, με την αύξηση να εφαρμόζεται από 1/1/2024, ενώ ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 780 € στα 880 €.